Höjda riktkurser för Millicom från Kepler och Penser

Teleoperatören Millicoms Q3-rapport har lett till höjda riktkurser från Erik Penser Bank och Kepler Cheuvreux. Den sistnämnda höjer sin riktkurs till 440 kronor (420) och upprepar köp.
Kepler skriver att investeringscaset kring Millicom är intakt. Q3-rapporten visar på flera uppmuntrande trender och sekventiella förbättringar av tjänsteintäkter och ebitda. Kepler gör inga prognosändringar på dessa två punkter men trimmar kassaflödesprognosen för 2020 då man räknar med högre investeringar under året.

Penser höjer sin riktkurs för Millicom till 405 kronor (388).

Om Q3-rapporten skriver Penser att den visade på en jämn återhämtning och inga tecken på en andravåg i kärnmarknader. Försäljningsprognosen för nästa år höjs med en procent och ebit med två procent.