Hushållens förmögenhet når ny rekordnivå

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter är helt återhämtade efter den dramatiska nedgången under första kvartalet, visar SEB:s Sparbarometer.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under det andra kvartalet. Uppgången beror främst på stigande aktietillgångar.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det andra kvartalet med 1 132 miljarder kronor ( 6,7%) och uppgick vid utgången av kvartalet till 18 024 miljarder kronor. Samtidigt steg värdet på hushållens bruttoförmögenhet med nästan 1 200 miljarder kronor till 22 600 miljarder kronor.

I och med den dramatiska återhämtningen på börserna steg värdet på aktietillgångar under kvartalet med 11,2 procent.

Samtidigt uppvisade hushållen ett rekordhögt nysparande under kvartalet. Nysparandet uppgick till 177 miljarder kronor och är det högsta som uppmätts i Sparbarometerns historia. Det är en ökning med 21 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

”Det är en spektakulär uppgång vi ser för andra kvartalet. Visserligen var det första kvartalet mycket svagt och vi förväntade oss en rekyl, men att hushållens samlade förmögenhet kunnat växa till rekordnivåer samtidigt som tillväxten är historiskt svag och arbetslösheten snabbt stigande, det är anmärkningsvärt. Det visar att den reala och den finansiella ekonomin har vistats i skilda världar under våren och sommaren”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållens skulder ökade under kvartalet med 65 miljarder kronor, motsvarande 1,4%. Det är en oförändrad ökningstakt jämfört med motsvarande kvartal föregående år men något högre än föregående kvartal.

 

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 4 542 +4,9
Förändring aktietillgångar 7 564 +11,2
Förändring fastighetstillgångar 10 494 +2,2