Ica bättre än väntat i första kvartalet

Detaljhandelsbolaget Ica redovisar en något högre omsättning än förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen steg 8,1 procent till 30 366 miljoner kronor (28 098). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 30 274.

Ebitda-resultat blev 2 624 miljoner kronor (2 439), med en ebitda-marginal på 8,6 procent (8,7).

Rörelseresultatet blev 1 309 miljoner kronor (1 115), väntat rörelseresultat var 1 252. Rörelsemarginalen var 4,3 procent (4,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 310 miljoner kronor (1 125), väntat var 1 243, med en justerad rörelsemarginal på 4,3 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 1 183 miljoner kronor (974), analytikerkonsensus 1 130.

Resultatet efter skatt blev 976 miljoner kronor (813), analytikerkonsensus 913.

Resultat per aktie hamnade på 4,83 kronor (4,02).

Covid-19 bedöms ha påverkat koncernens försäljningstillväxt med +2,9 procent och koncernens rörelseresultat med i storleksordningen 50 miljoner kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 381 miljoner kronor (1 669).

Ica gynnades av coronapandemin som ledde till en bunkringsperiod i mars och lyfte kvartalets tillväxt. Volymerna blev mycket högre än normalt.

”Ica Sverige gynnades självklart av den starka volymtillväxten. Resultatutvecklingen var också stark, och det gäller även om vi bortser från covid-19-effekter. Den nuvarande situationen har dock inte gynnat alla delar av Ica-systemet. Det finns en hel del butiker som ligger på platser där kundströmmarna har minskat och försäljningen som en konsekvens har fallit. Under den mest intensiva bunkringsfasen gynnades vi inte heller av vår butiksstruktur, med en relativt sett stor andel små och medelstora butiker. Det är enligt vår bedömning det främsta skälet till att vi, trots hög tillväxt, inte nådde upp till samma tillväxt som hela marknaden”, säger vd Per Strömberg i rapporten.

Annars har e-handeln vuxit snabbare än marknaden medan kreditförlusterna inom Ica Banken väntas bli något högre på grund av corona-relaterade kreditförluster. För fastighetsportföljen är exponeringen begränsad.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här