”Industrin fortsätter driva på Sveriges ekonomi”

Återhämtningen i ekonomin har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln och mycket talar för att industrin behåller sin roll som primus motor, skriver Teknikföretagen i sin konjunkturprognos.
Fabrik i Örsnköldsvik, Mats Kinnwall.
Fabrik i Örsnköldsvik, Mats Kinnwall. Foto: Samuel Pettersson/TT och Teknikföretagen.

Sverige har klarat coronakrisen relativt bra, bland annat på grund av landet inte stängt ner ekonomin lika drastiskt som många andra länder. Ekonomin gynnades även av en relativt väl positionerad tillverkningsindustri, som i sin tur gav draghjälp till den stora industrinära tjänstesektorn. Och mycket talar för att industrin fortsätter att driva på Sveriges ekonomi de närmaste åren, skriver Teknikföretagen i sin konjunkturprognos. Svensk BNP väntas växa med 4,5% 2021 och 3,5% 2022.

”Svensk ekonomi har gynnats av en relativt väl positionerad tillverkningsindustri, som i sin tur givit draghjälp till den stora industrinära tjänstesektorn. Vi räknar med att industrin, direkt och indirekt via industrinära tjänster, även fortsätter att driva på Sveriges ekonomi de närmaste åren”, säger Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall.

Industriproduktionen förväntas öka med 9% i år och med 4,5% nästa år. Teknikindustrin väntas öka med 12% respektive 5%. I och med lättade restriktioner ses också förutsättningar för en stark konsumtionsutveckling.

Dessutom ses förutsättningar för ett betydande fall i arbetslösheten. Dock räknar Teknikföretagen med att arbetslösheten ligger kring 7% mot slutet av 2022

Teknikföretagen räknar med att med att den globala BNP-tillväxten ligger på 5,5% 2021, för att sedan avta till 3,5% 2022.

”Mycket av årets tillväxt kan tillskrivas en kraftig överhängseffekt – cirka 3 procentenheter – från det svaga 2020. Efter en förväntad kraftig rekyl under andra halvåret i år i samband med lättade coronarestriktioner räknar vi med en gradvis avmattning framöver”, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.