Investor ökar substansvärdet – höjer utdelningen

Investmentbolaget Investor rapporterar en ökning av substansvärdet i fjärde kvartalet 2021. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Investor. Foto: Alexander Larsson Vierth / TT

Rörelseresultatet blev 82 356 miljoner kronor (7 188) i fjärde kvartalet 2021.

I resultatet ingår värdeförändringar med 77 903 miljoner kronor (2 220)

Resultatet före skatt var 81 215 miljoner kronor (7 883).

Resultatet efter skatt blev 81 091 miljoner kronor (7 586), en ökning med 969,0% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 26,47 kronor (2,50), vilket innebär en ökning med 958,8% mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,00 kronor per aktie (3,50), en höjning med 14,3%.

Substansvärde per aktie steg tilll 223 kronor (151) per 31 december, ökning med 47,7%.
Justerat substansvärde steg till 248 kronor per aktie (178), en ökning med 39,3%.

Totalavkastningen uppgick till 21% i fjärde kvartalet 2021, jämfört med SIXRX avkastningsindex som steg 12%. För 2021 var totaltavkastningen 55% jämfört med SIXRX som steg med 39%.

Noterade bolag genererade en totalavkastning på 11%. Budet på Sobi, vilket Investor gav sitt stöd till, drogs tillbaka. Aktier i Ericsson förvärvades för 1 miljard kronor.

Mölnlycke rapporterar en organisk tillväxt på minus 26% i konstant valuta. Tillväxten påverkades avsevärt av det betydande bidraget från covid-19-relaterade kundkontrakt inom skyddsutrustning undet det fjärdkvartalet 2020 medan bidraget var noll under det fjärde kvartalet 2021. Omsättningen inom Gloves påverkades negativt av ett tillfälligt covid-19-relaterat produktionsstopp. Wound Care växte 8% organiskt i konstant valuta med stark lönsamhet.

Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till minus 10% i konstant valuta. Justerad ebita minskade med 23%. Exklusive Mölnlycke var den organiska omsättningstillväxten 8% i konstant valuta och justerad ebita ökade med 24%.

Värdet på Investeringar i EQT ökade med 30%. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 1,8 miljarder kronor kronor.

”När vi går in i 2022 råder det ingen brist på utmaningar och osäkerhet, men oaktat hur världsekonomin och aktiemarknaderna utvecklas står Investor starkt. I vår portfölj har vi framgångsrika företag med ledande positioner på attraktiva marknader som leds av mycket kompetenta personer. Därtill har vi en stark finansiell ställning som ger oss möjlighet att tillvarata attraktiva möjligheter”, kommenterar Johan Forssell, VD och koncernchef i Investor i bokslutskommunikéen.

Investor, Mkr Q4-2021 Q4-2020 Förändring
Rörelseresultat 82 356 7 188 1 045,7%
Resultat före skatt 81 215 7 883 930,3%
Nettoresultat 81 091 7 586 969,0%
Resultat per aktie, kronor 26,47 2,50 958,8%
Substansvärde per aktie, kronor 223 151 47,7%
Utdelning per aktie, kronor 4,00 3,50 14,3%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.