IPO-guiden hissar en flagga inför Coinshares notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Coinshares inför noteringen på First North och hittat en flagga.
IPO

Den 11 mars noteras kryptovalutabolaget Coinshares på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för tveksamma incitament.

Coinshares
Lista First North
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 2988 Mkr
Sista teckningsdag 2021-03-02
Första handelsdag 2021-03-11

IPO-guiden noterar att Coinshares använder Mangold som rådgivare. Mangold har lämnat teckningsförbindelser på 5,5 mkr samt är Certified Adviser.

Det finns vidare många affärsmässiga kopplingar mellan bolaget och till bolaget närstående parter. Coinshares VD är bland annat även aktieägare i ett par av Coinshares joint venture-bolag. Coinshares hyr ut lokaler till det ena bolaget och köper depåtjänster av det andra bolaget. IPO-guiden hissar därför en flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL COINSHARES SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 2 mars och teckningskursen är 44,90 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Lipigon Pharmaceuticals Inväntar notering First North 2021-02-09 2021-03-01 Läs här
Ytrade Group Inväntar notering First North 2021-02-23 2021-03-09 Läs här
Ekobot Teckningstid pågår First North 2021-03-02 2021-03-15 Läs här
Fantastma Games Teckningstid pågår First North 2021-03-12 2021-03-23
Polymer Factory Teckningstid pågår Spotlight 2021-03-11 2021-04-07 Läs här