IPO-guiden hissar en flagga inför Lipums notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Lipum inför noteringen den 22 april och hittat en flagga.
IPO

Den 22 april noteras life science-bolaget Lipum på First North. Inför noteirngen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för bristfällig information.

Information om hur många anställda Lipum har saknas i prospektet. Det framgår inte heller om personer i styrelse och ledning har konkurser i bagaget.

Lipum
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 151 Mkr
Sista teckningsdag 2021-04-08
Första handelsdag 2021-04-22

Lipum gjorde senast under mars 2020 en nyemission. Men någon uppgift om teckningskurs för denna samt tidigare emissioner återfinns inte i prospektet. Även om det inte får finnas tabell över aktiekapitalets utveckling i EU-tillväxtprospekt så brukar det ändå finnas sätt att få med denna typ av information. Dessutom saknas information om hur mycket kapital som satsats sedan start.

Bolaget har under granskningen återkommit med saknad information:

Lipum har fyra anställda samt ett flertal projektledare på konsultbasis. Tidigare konkurser förekommer inte bland styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare.

2019 tog Lipum in 25 Mkr till en post-money värdering på 83 Mkr. Våren 2020, 10 Mkr till en post-money värdering på 68 Mkr. Totalt har det i Lipum investerats cirka 90 Mkr i form av bidrag och ägarkapital.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL LIPUMS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 8 april och teckningskursen för en unit (1 aktie och 1 TO) är 31,80 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Plexian Inväntar notering First North 2021-03-30 2021-04-14 Läs här
Trainimal Inväntar notering NGM SME 2021-03-31 2021-04-16 Läs här
Dlaboratory Inväntar notering First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här
Sensor Alarm Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-07 2021-04-23 Läs här
Tellusgruppen Teckningstid pågår First North 2021-04-20 2021-04-28
Spermosens Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-12 2021-05-05