IPO-guiden hissar fem flaggor inför Imsys notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Imsys inför noteringen i december och hittat hela fem flaggor.
IPO

Den 29 december noteras Imsys på NGM SME. Bolaget är verksamt inom utveckling, design och försäljning av teknik för mikroprocessorer för artificiell intelligens. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fem flaggor.

Imsys
Lista NGM SME
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 166 Mkr
Sista teckningsdag 2020-12-11
Första handelsdag 2020-12-29

Den första flaggan gäller framtida kapitalbehov. Det ges ingen information i prospektet om finansieringsbehovet efter 12 månader.

Den andra flaggan gäller rabatterad emission tätt inpå IPO. Av memorandumet framgår att det i år registrerats en emission med teckningskurs 3,83 kr/aktie. Det motsvarar ungefär en tredjedel av aktuell teckningskurs. Det anges dock ingen motivering till värderingsskillnaden.

Den tredje flaggan gäller säljsugen storägare i förhoppningsbolag. Vid IPO sträcker sig vanligtvis lock-up perioden för större ägare 12 månader efter notering. Här är den 6 respektive 9 månader.

Den fjärde flaggan gäller bristfällig information. Av teckningsförbindelserna på 9 Mkr specificeras bara att Dividend Sweden tecknat för 1,5 Mkr. Övriga parter som lämnat teckningsförbindelser om 7,5 Mkr beskrivs varken med namn eller belopp.

Bolagets senaste årsredovisning (daterad 2,5 månad före memorandumet) anger att bolaget inom 18-30 månader har goda möjligheter att nå positiva kassaflöden. Det framgår också att Covid-19 efter balansdagen haft negativ påverkan på bolaget. Dessa två saker borde ha kommenterats i memorandumet.

Den femte och sista flaggan gäller hårdsäljande kommunikation. Det finns en del uppgifter i memorandumet som inte verkar stämma:

  • Imsys anger att bolagets nyemission om 17,6 Mkr vid fullteckning ger ett kassatillskott om 7,2 mkr efter borträkning av kvittning av lån som omfattar 7,5 Mkr och emissionskostnaderna som uppgår till 1,9 mkr. Det borde rimligtvis bli kvar 8,2 Mkr men bolaget anger att det blir 7,2 Mkr kvar.
  • I beskrivningen av styrelsen och i ägartabellen står det olika uppgifter om ägandet för största ägaren Stefan Blixt. I kontakt med bolaget uppges att rätt uppgift finns i ägartabellen.
  • I tabellen aktiekapitalets utveckling anges inte det antal aktier som noteringsemissionen avser och antalet aktier efter genomförd IPO verkar inte heller stämma.

Klicka här för att komma till Imsys sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 11 december och teckningskursen är 11 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Alltainer Inväntar notering Spotlight 2020-11-25 2020-12-11 Läs här
DecideAct Teckningstid pågår First North Denmark 2020-12-09 2020-12-16 Läs här
Cessatech Inväntar notering Spotlight 2020-11-24 2020-12-16 Läs här
We are Spindye Teckningstid pågår NGM SME 2020-12-15 2020-12-22