IPO-guiden hissar tre flaggor inför Luxbrights notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Luxbright inför noteringen den 19 november och hittat tre flaggor.

Den 19 november noteras det Göteborgsbaserade teknikbolaget Luxbright, som utvecklar och kommersialiserar en ny generations röntgenrör, på First North. Inför noteringen har IPO-guiden hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för bristfällig information och en för val av rådgivare.

Luxbright
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 77 Mkr
Sista teckningsdag 2020-11-05
Första handelsdag 2020-11-19

Vad gäller den första punkten, hög emissionskostnad, betalar Luxbright cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,9% av erbjudandet, vilket föranleder en flagga.

Vad gäller den andra punkten, bristfällig information, specificeras i Luxbrights prospekt bara de två största teckningsåtagarna. Gruppen ”Övriga” står för 56% av teckningsåtagandena. Eftersom så mycket som nio tiondelar av erbjudandet i Luxbrights IPO omfattas av teckningsåtaganden hade det varit extra viktigt att få veta vilka dessa är.

Det framgår vidare av prospektet att 12 av bolagets större ägare, styrelseledamöter och ledning ingått lock up avtal. Men eftersom de inte namnges är det inte klart vilka som ingått sådant avtal. Bolaget har under granskningen återkommit med information om att det är de åtta största aktieägarna samt hela styrelsen och ledningen som omfattas av lock up. Det är bra klargörande. Men informationen om teckningsåtagare är fortsatt bristfällig varför det ändå hissas en flagga.

När det kommer till den tredje punkten, val av rådgivare, så har bolagets rådgivare Skills Corporate Finance, så vitt IPO-guiden kan se bara medverkat i en IPO tidigare och det bolaget (Realtid) har flera månader efter avslutad emission ännu inte noterats. För detta hissas en flagga.

IPO-guiden noterar även att man av prospektet kan utläsa att antalet aktier ökat med 60% under första halvåret i år. I kvartalsrapport som prospektet hänvisar till framgår att en företrädesemission på 13 mkr genomförts under våren. Bolaget har återkommit med information om att det var en företrädesemission som genomfördes i början av april till teckningskursen 2 kronor. Kursen motsvarar 73% av aktuell IPO-kurs. Sedan dess har börsen dock stigit kraftigt och det hissas ingen flagga.

Klicka här för att komma till Luxbrights sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 5 november och teckningskursen är 2.75 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
DanCann Pharma Teckningstid pågår Spotlight 2020-10-23 2020-11-12 Läs här