IPO-guiden hissar två flaggor inför Lipigons notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Lipigon Pharmaceuticals inför noteringen i mars och hittat två flaggor.
IPO

Den 1 mars noteras Lipigon Pharmaceuticals, som utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för tveksamma incitament och en för bristfällig information.

Lipigon Pharmaceuticals
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 103 Mkr
Sista teckningsdag 2021-02-09
Första handelsdag 2021-03-01

Den första flaggan hissas då Lipigons huvudrådgivare G&W har rätt att erhålla ersättning om 1 mkr för utförda tjänster i form av units i emissionen.

Den andra flaggan hissas då prospektet bland annat saknar information om lock up-avtal för huvudägare och vem som är Certified Adviser (det är G&W enligt VD). Det framgår inte heller aktieägande för alla ledningspersoner. För att hitta information om antalet anställda måste man titta i årsredovisningen.

IPO-guiden noterar även att det vid en genomläsning av prospektet inte finns någon information om lock up för huvudägare. I kontakt med bolaget uppger bolagets VD Stefan K Nilsson att de största ägarna i bolaget samt styrelsen och ledningen har lock up av 100 procent av sina innehav under 12 månader från noteringen. Det är viktig information som  borde ha inkluderats i prospektet, men eftersom marknadsmässig lock up finns hissas ingen flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL LIPIGONS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdagen den 9 februari och teckningskursen är 11,2 kronor per aktie.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Abera Bioscience Teckningstid pågår Spotlight 2021-02-02 2021-02-24 Läs här
Nimbus Group Teckningstid pågår First North 2021-02-07 2021-02-09