IPO-guiden hissar två flaggor inför Offentliga Hus notering

Inför noteringen på First North har Affärsvärldens IPO-guide granskat Offentliga Hus och hittat två flaggor.
IPO

Fastighetsbolaget Offentliga Hus noteras den 23 oktober på First North. Inför noteringen har IPO-guiden granskat bolaget och hittat två flaggor, en för tveksamma incitament och en för komplext erbjudande.

Vad gäller den första punkten finns det många affärsmässiga kopplingar mellan Offentliga Hus och dess ägare Nordact och mellan Offentliga Hus och Nordacts ägare (Fastator och Offentliga Nordic Property Holding). Här kan nämnas att Offentliga Hus i år sålt sin andel i Studentbostäder till Nordact för 200 mkr och fastigheter för 349 mkr till ett bolag som ägs av Fastator. Av redovisade närståendetransaktioner framgår i prospektet också att Offentliga Hus köper en hel del tjänster från Fastator, Offentliga Nordic Property Holding och bolag som dessa två kontrollerar. Majoriteten av de fastigheter som Offentliga Hus innehar förvaltas exempelvis av ett bolag (Nordic PM) som kontrolleras av Fastator. För detta utdelas en flagga.

Offentliga Hus
Lista First North
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 3700 Mkr
Sista teckningsdag 2020-10-21
Första handelsdag 2020-10-23

Vad gäller den andra punkten har Offentliga Hus ett brett kursintervall, som uppgår till 20 procent. För detta utdelas en flagga.

IPO-guiden noterar också att det en månad före aktuell IPO fattades beslut om att införa följande två optionsprogram:

  • Vissa styrelseledamöter och andra nyckelpersoner fick köpa syntetiska optioner som om 2,5 år ger dem rätt att i kontant betalning få mellanskillnaden mellan aktiekursen då och 13,75 kr. Programmet omfattar 9 000 000 optioner.
  • VD, andra medlemmar i ledningsgruppen och anställda i bolaget fick köpa teckningsoptioner som ger dem rätt att om 3 år teckna aktier till kursen 16,19 kr. Programmet omfattar 8 000 000 optioner.

Enligt prospektet ska båda optionsprogrammen vara prissatta enligt Black & Scholes. Aktuell IPO har teckningsintervall på 13,40-16,10 kronor per aktie. IPO-guiden väljer att bara belysa detta och utdelar ingen flagga.

Klicka här för att komma till Offentliga Hus sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 21 oktober och teckningskursen är 14.75 SEK (13.4 – 16.1).

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
BoMill Inväntar notering First North 2020-09-24 2020-10-20 Läs här
Nordic Paper Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2020-10-20 2020-10-22 Läs här
Klimator Inväntar notering Spotlight 2020-10-09 2020-10-23 Läs här
Lohilo Foods Inväntar notering First North 2020-10-13 2020-10-26 Läs här
Prostatype Genomics Inväntar notering First North 2020-10-01 2020-10-27 Läs här
DanCann Pharma Teckningstid pågår Spotlight 2020-10-23 2020-11-12