IPO-guiden hissar två flaggor inför Readlys notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Readly inför noteringen den 17 september och hittat två flaggor.

Den digitala tidningstjänsten Readly noteras på Stockholmsbörsen den 17 september. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide hittat två flaggor, en för rabatterad emission tätt inpå IPO och en för säljsugen storägare i förhoppningsbolag.

Vad gäller första flaggan finns ett flertal teckningsoptionsprogram i Readly och ett av dem belyses nedan.

Readly
Lista Nasdaq Mid
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 2168 Mkr
Sista teckningsdag 2020-09-15
Första handelsdag 2020-09-17

Readly har ett låneavtal (med Kreos Capital VI) med en kreditfacilitet om 10 MEUR. Lånen ges ut i högst två trancher varav en har nyttjats. För varje utbetalning ges långivaren teckningsoptioner. I maj 2020 gavs den första tranchen ut och därmed också teckningsoptioner. Löptiden på teckningsoptionerna är 10 år eller 5 år efter första handelsdag på Nasdaq. Omräknat för split är lösenpriset 33,60 kr per aktie motsvarande 57% av aktuell IPO-kurs. Räntan på lånen anges inte i prospektet utan ”räntan är marknadsmässig för dessa typer av låneupplägg”.

Dessutom gavs det i juni 2019 ut teckningsoptioner till en ledamot och nyckelpersoner i bolaget som ger rätt att teckna aktier till 32,80 kr per aktie, vilket motsvarar 56% av aktuell IPO-kurs. Löptiden på dessa löper till 2023.

Detta sammantaget leder till en hissad flagga.

Vad gäller den andra flaggan nämner IPO-guiden att Readly får betraktas som ett förhoppningsbolag, då man ännu inte har visat svarta siffror. Drygt en tredjedel av erbjudandet i IPO:n består av aktier som erbjuds av befintlig ägare. Flera storägare, såsom  Cleantech Europe och Joel Wikell (grundare) säljer aktier i denna IPO och de säljande aktieägarna (Joel Wikell undantagen) har också en kortare lock up än övriga, 180 dagar istället för 360 dagar. För detta hissas en flagga.

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 15 september och teckningskursen är 59 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Spotlight Inväntar notering Spotlight 2020-09-08 2020-09-15 Läs här
Exsitec Inväntar notering First North 2020-09-08 2020-09-16 Läs här
Implantica Teckningstid pågår First North 2020-09-17 2020-09-21
ES Group Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-18 2020-09-30
LifeClean Teckningstid pågår First North 2020-09-16 2020-10-01 Läs här
GPX Medical Teckningstid pågår First North 2020-09-21 2020-10-02
Curasight Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här
BoMill Teckningstidpågår Firsth North 2020-09-24 2020-10-20

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här