IPO-guiden hissar två flaggor inför Stenhus Fastigheters notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Stenhus Fastigheter inför noteringen den 24 november och hittat två flaggor.

Den 24 november noteras fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter på First North. IPO-guiden har hittat två flaggor inför noteringen, en för lång väntetid och en för bristfällig information. Analysen av Stenhus finns att läsa här.

Stenhus Fastigheter
Lista First North
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 1303 Mkr
Sista teckningsdag 2020-11-11
Första handelsdag 2020-11-4

Vad gäller den första punkten börjas Stenhus Fastigheter-aktien handlas 13 dagar efter sista teckningsdag. För detta höjs en flagga.

Vad gäller den andra punkten hittar IPO-guiden ingen uppgift i memorandumet om emissionskostnad. För detta hissas en flagga.

IPO-guiden noterar även under punkten tveksamma incitament att Stenhus Fastigheters VD och CFO är bröder. Bröderna är också VD respektive CFO i det bolag som Stenhus Fastigheter knoppades av ifrån (Sterner Stenhusgruppen). De dubbla rollerna innebär potentiella intressekonflikter gällande fastighetsförvaltning, förvärv mm. Stenhus Fastigheter har lagt ut förvaltningen av sina fastigheter till Sterner Stenhusgruppen.

Stenhus till börsen med miljardförvärv i pipeline

Mikael Nicander, vice VD på Stenhus Fastigheter kommenterar:

”Sterner Stenhus har inga planer på att förvärva några ytterligare fastigheter. Det bedöms därför inte finnas någon intressekonflikt rörande framtida förvärv. Elias och Tomas kommer att lägga sitt fokus på Stenhus Fastigheter. Förvaltningsavtalet är tecknat eftersom det bedöms som fördelaktigt för bolaget. Det hade varit dyrt att anställa en egen förvaltningsorganisation för det initiala fastighetsbeståndet. I memorandumet framgår det också att ”När Bolagets verksamhet uppnått en tillräcklig volym, vilket Bolaget uppskattar kunna ske vid ett totalt fastighetsvärde om cirka 3 miljarder SEK om 1–2 år, avser Bolaget anställa en egen förvaltningsorganisation.”

Affärsvärldens IPO-guide har valt att inte utdela någon flagga för detta.

Klicka här för att komma till Stenhus Fastigheters sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 11 november och teckningskursen är 10 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
DanCann Pharma Inväntar notering Spotlight 2020-10-23 2020-11-12 Läs här
Luxbright Teckningstid pågår First North 2020-11-05 2020-11-19 Läs här