”Jag kan inte vara nöjd med resultatet”

Medicinteknikbolaget Bactiguards vd och storägare Christian Kinch är inte nöjd med utvecklingen för lönsamheten i det andra kvartalet 2019, men däremot känner han sig säker på bolagets framtida tillväxt.

”Jag kan inte vara nöjd med resultatet”, sade Christian Kinch under torsdagens telefonkonferens i samband med rapporten för det andra kvartalet.

Christian Kinch ställer sedan en retorisk fråga om varför han känner sig säker på marknaden och tillväxten.

”Det underliggande behovet i världen har aldrig varit mer fördelaktigt för Bactiguard”, säger Christian Kinch.

Ånyo ställer Christian Kinch en fråga om varför det har tagit så lång tid för bolaget.

”Jag skulle vilja dra er uppmärksamhet till ett faktum i Sverige. Vi skryter ibland och säger att vi i Sverige befinner oss i framkant av utvecklingen. Det gör vi inte. Det tar i genomsnitt 17 år för en ny bevisad teknologi att få fotfäste i Sverige. Jag säger inte att det kommer att ta 17 år för oss för det kommer det inte göra”, säger Christian Kinch.

I sin genomgång av den finansiella utvecklingen under kvartalet nämner Christian Kinch att nedgången i intäkterna till 34,1 miljoner kronor från 52,4 miljoner kronor för motsvarande kvartal året innan har påverkats med 15,8 miljoner kronor relaterat till licensavtalet som tecknades med Well Lead i Kina.

Borträknat denna post skulle dock ändå intäkterna ha gått ned med några miljoner kronor under det andra kvartalet.

När Nyhetsbyrån Direkt inför telefonkonferensen frågar bolagets finanschef och tillika nyutnämnda vice vd Cecilia Edström om den stora nedgången i intäkterna och om det inte hade varit på sin plats att gå ut med det i ett separat pressmeddelande försvarar hon det med att intäktsnedgången var förväntad.

”Det ligger i linje med de förväntningar som har funnits i marknaden. Vi har ett par analytiker, bland annat SEB och Swedbank som följer oss, och det här ligger i linje med de förväntningar som de har haft”, säger Cecilia Edström.

Vidare påpekar Cecilia Edström att Bactiguard brukar släppa pressmeddelanden i samband med större order vilket inte inträffade under rapportperioden.

”Det är lite slagigt och det är vi fullt medvetna om, men det är också marknaden medveten om”, säger Cecilia Edström.

Av rapporten framgår det att kassaflödet för det andra kvartalet var negativt och att de likvida medlen uppgick till 1,6 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Cecilia Edström kommer dock med lugnande besked att det förutom de likvida medlen finns en checkkredit på drygt 6 miljoner kronor samt att kassaflödena förväntas förbättras redan under det tredje kvartalet.

”Vi ser att kassaflödet under inledningen av det tredje kvartalet är bättre”, säger Cecilia Edström.

I juni amorterade Bactiguard 7,5 miljoner kronor på ett av bolagets banklån och dessutom inföll vissa inkommande betalningar i början av det tredje kvartalet.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.