John Mattson förbättrar alla resultatmått utom förvaltningsresultatet

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson förbättrar alla resultatmått utom förvaltningsresultatet i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
John Mattson
John Mattson är det största fastighetsbolaget på Lidingö med 2 250 bostäder.
Hyresintäkterna steg till 80,4 miljoner kronor (65,2), en ökning med 23,3% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 46,2 miljoner kronor (41,4), en ökning med 11,6% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 15,8 miljoner kronor (18,4), en minskning med 14,1% mot föregående år.

Justerat för kostnadsförd avsättninghänförligt till vd:s framtida pension, ökade tillväxten i förvaltningsresultatet med 19%.

Resultatet före skatt var 230,1 miljoner kronor (12,1). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 197,4 miljoner kronor (6,0) och värdeförändringar på räntederivat med 16,8 miljoner kronor (-12,3).

Resultatet efter skatt blev 181,0 miljoner kronor (7,7), en ökning med 2 250,6% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 5,38 kronor (0,23), vilket innebär en ökning med 2 239,1% mot föregående år.

Substansvärdet steg till 125,38 kronor per aktie (103,77), en ökning med 20,8%.

John Mattson har på ett år via förvärv etablerat sig i ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen och finns nu, utöver Lidingö, även i Sollentuna, Stockholm och Nacka

”Vi ser fram emot att utveckla samarbeten och fortsätta växa i dessa kommuner och i regionen i övrigt. Ambitionen är ytterligare förvärv av både nybyggda och äldre bostadsfastigheter samt av byggrätter i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer”, kommenterar Siv Malmgren, VD i John Mattson.

John Mattson, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 80,4 65,2 23,3%
Driftöverskott 46,2 41,4 11,6%
Förvaltningsresultat 15,8 18,4 -14,1%
Resultat före skatt 230,1 12,1 1 801,7%
Nettoresultat 181,0 7,7 2 250,6%
Resultat per aktie, kronor 5,38 0,23 2 239,1%
Substansvärde per aktie, kronor 125,38 103,77 20,8%