K2A ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
K2A:s VD Johan Knaust.
K2A:s VD Johan Knaust. Foto: K2A

Hyresintäkterna steg till 61,2 miljoner kronor (44,3), en ökning med 38,1% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 37,5 miljoner kronor (30,2), en ökning med 24,2% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 10,0 miljoner kronor (5,7), en ökning med 75,4% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 265,3 miljoner kronor (27,1). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 243,0 miljoner kronor (15,5) och värdeförändringar på derivat med 12,4 miljoner kronor (5,9).

Resultatet efter skatt blev 207,4 miljoner kronor (18,0), en ökning med 1 052% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 11,30 kronor (0,52), vilket innebär en ökning med 2 073% mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 104,38 kronor per aktie (78,84).

Bolaget ökade antalet förvaltade lägenheter till 3 103 (2 510) per den 31 mars.

”Under det första kvartalet 2021 ökade vi tillväxttakten ytterligare. Sammantaget ökade fastighets- och projektportföljen med 1 000 bostäder. En majoritet av projekten byggstartar under 2021, vilket sammantaget gör att vi redan nu bedömer att vi kommer uppnå vårt operativa mål att byggstarta minst 1 000 bostäder under 2021, varav minst 500 i egen regi. Samtliga byggnader kommer miljöcertifieras enligt Svanen eller motsvarande miljöcertifiering. K2A ska vid utgången av år 2025 förvalta minst 10 000 bostäder, eller inneha förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde som överstiger 20 miljarder kronor”, kommenterar VD Johan Knaust.

K2A, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 61,2 44,3 38,1%
Driftöverskott 37,5 30,2 24,2%
Förvaltningsresultat 10,0 5,7 75,4%
Resultat före skatt 265,3 27,1 879,0%
Nettoresultat 207,4 18,0 1 052,2%
Resultat per aktie, kronor 11,30 0,52 2 073,1%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 104,38 78,84 32,4%