KI: Konjunkturen vänder tydligt uppåt efter sommaren

När nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre, kommer hushållens konsumtion öka snabbt och konjunkturen tydligt vända uppåt, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i den senaste rapporten Konjunkturläget.
Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.
Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Fortsatta skärpta restriktioner tillsammans med en smittvåg ger en dämpad tillväxt det första kvartalet i år. KI bedömer att återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet. Konjunkturen väntas sedan vända tydligt uppåt i tredje kvartalet. Detta när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre.

Tillväxten i exporten väntas åter ta fart och bli en avgörande drivkraft för återhämtningen i Sverige i år och nästa år, skriver de. De ser även gynnsamma inhemska förutsättningar för en fortsatt konjunkturåterhämtning.

”Hushållen har ökat sitt sparande till rekordhöga nivåer under pandemin, när ökad osäkerhet, restriktioner och självpåtagen distansering har hållit tillbaka konsumtionen, samtidigt som olika tillgångspriser har stigit. Tillsammans med vändningen på arbetsmarknaden gör detta att hushållen ökar konsumtionen snabbt när smittspridningen minskar och myndigheternas restriktioner börjar fasas ut under sommaren”, skriver de.

Dock väntas lågkonjunkturen förbli djup under 2021 och arbetslösheten ligga kvar över 8% vid slutet av året.

”Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga medel”, skriver KI.

Den svenska BNP-tillväxten, marknadspris, väntas i år landa på 3,7%. Det kan jämföras med bedömningen 3,2% från i december. Nästa år ses en tillväxt på 3,4%, en sänkning från 3,5%. BNP-gapet blir väntas bli mindre negativt både 2021 och 2022 än vad som förutsågs i december.

Dämpade löneökningar väntas bidra till att KPIF-inflationen förblir lägre än 2% i år och nästa år. Detta trots uppgången i råvarupriserna och högre inflation i omvärlden. Dock väntas KPIF-inflationen bli högre i år än vad som förutsågs i december. KPIF-inflationen väntas stiga till något över 2% 2023 för att sedan falla tillbaka till 2%.