Kinnevik vänder till positivt resultat

Investmentbolaget Kinnevik vänder till positivt resultat i första kvartalet 2021, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol, tack var börsuppgången.
Georgi Ganev, VD för Kinnevik.
Georgi Ganev, VD för Kinnevik. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Rörelseresultatet blev 6 070 miljoner kronor (-8 334).

Här ingår värdeförändringar på finansiella tillgångar med 6 136 miljoner kronor (-8 296).

Resultatet före skatt var 6 072 miljoner kronor (-8 372).

Resultatet efter skatt blev 6 072 miljoner kronor (-8 372). Resultat per aktie hamnade på 21,86 kronor (-30,27).

Substansvärdet påverkades negativt av lägre värderingar i Kinneviks bolag i utvecklingsmarknader och svagare aktieutveckling i Zalando.

Kinneviks substansvärde uppgick till 117,8 miljarder kronor, motsvarande 424 kronor per aktie per den 31 mars. Det är en ökning med 6,1 miljarder kronor eller 5% under kvartalet.

Nettokassan uppgick till 3,9 miljarder kronor, motsvarande 3,4% av portföljvärdet vid kvartalets slut.

Under första kvartalet uppgick totala investeringar till 1 006 miljoner kronor, fördelat på 586 miljoner kronor i Vivino, 255 miljoner kronor i Cityblock och 66 miljoner kronor i Travelperk.

”Kinnevik startade 2021 med en genomgående stark position i vår portfölj och vi har fortsatt att bygga på den plattformen under det första kvartalet. Den planerade distributionen av våra aktier i Zalando gör det möjligt för Kinnevik att ta ett språngsteg i vår strategiska omvandling och ytterligare öka vårt fokus på vår yngre tillväxtportfölj”, kommenterar Georgi Ganev, Kinneviks VD i delårsrapporten.

Kinnevik, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Rörelseresultat 6 070 -8 334
Resultat före skatt 6 072 -8 372
Nettoresultat 6 072 -8 372
Resultat per aktie, kronor 21,86 -30,27