Kommentar: Smart förlikning av G5

G5 är nöjda med sin förlikade USA-tvist. Det bör de vara – hundratals miljoner kronor stod på spel, enligt rättsdokument som Affärsvärlden tagit del av.

KOMMENTAR. Mobilspelbolaget G5 Entertainments aktie har varit i särklass starkast på Stockholmsbörsen när 2017 snart går mot sitt slut, med en uppgång på en bra bit över 200 procent sedan årsskiftet. Uppgången har haft stöd i extrem intäktstillväxt följd av kraftigt förbättrad lönsamhet och kassaflöde.

En rättvist i USA med en spelutvecklingspartner har dock legat som en filt av oro över aktien. Fram tills i går, torsdag, då tvisten förlikades.

– Vi är väldigt nöjda med villkoren och det var skönt att få den här frågan stängd, säger G5:s finanschef Stefan Wikstrand till Affärsvärlden på fredagen.

Förutom att göra ett billigt förvärv visar rättsdokument som Affärsvärlden tagit del av att G5:s även förlikade bort betydande risker på ett smart och billigt sätt.

VARIT FÅORDIGA OM NU LÖST TVIST

G5:s mobilspel handlar numera om free to play-spel (F2P). F2P är gratis att ladda ned och börja spela. Intäktsmodellen bygger på att spelarna sedan köper mer innehåll och virtuella varor i spelet, för riktiga pengar. Spelen säljs globalt, framförallt till kunder Nordamerika, i snabbt ökande utsträckning mot Asien, samt i Europa.

G5:s spelutveckling sker i huvudsak i Ryssland och Ukraina där majoriteten av de anställda sitter. Koncernstrukturen är komplicerad med moderbolag samt börsnoteringen i Sverige, där finanschefen Stefan Wikstrand är en av runt tre anställda, men immaterialrättigheter samt nyckelpersoner placerade i det skattemässigt gynnsamma EU-landet Malta. Det senare förklarar varför G5 de senaste nio månaderna kunnat ha 12 procent i effektiv skattesats.

G5 publicerar inte bara egenutvecklade mobilspel, utan även licensspel där externa utvecklare har upplåtit rättigheter mot försäljningsroyalty. G5 särredovisar inte intäkter per spel, och inte heller intäktsfördelningen mellan egna och licenserade spel. I tredje kvartalets rapport hette det att egna och licensierade spel ”växte” med ”ungefär samma takt” – men inget sägs om vilka absoluta belopp tillväxten sker från.

Stefan Wikstrand säger att G5 diskuterar att börja bli mer transparenta kring intäktsfördelning, men att ett sådant beslut inte tagits än.

Vad G5 inte heller velat berätta mer än nödvändigt om är omfattningen av den licenstvist med dess ryska spelutvecklingspartner Mytona som nu har förlikats.

Rättstvisten vid domstolen Orange County Superior Court i USA har sammanfattats i korta och detaljfattiga ordalag, via ett första pressmeddelande i januari, ett andra pressmeddelande i mars samt via rapportkommentarer.

I korthet var tvistens kärna ett licensavtal från år 2012. Avtalet gav G5 rätt att publicera Mytona-spelet The Secret Society i fem år mot försäljningsroyalty, med möjlighet till förlängning. När Mytona inte ville förlänga avtalet riktade G5 först skadeståndsanspråk av ej redovisad omfattning mot Mytona, inklusive anspråk kring Mytonas spel Seeker’s Notes. Mytona genstämde sedan G5 med skadeståndsanspråk på en ”ospecificerad summa”. Avtalet löpte ut den 14 november i år. Därutöver ville G5, på inrådan av sina ombud, ej lämna ut fler handlingar.

På torsdagseftermiddagen meddelades en förlikning: G5 förvärvar alla rättigheter till Secret Society för 6,5 miljoner dollar kontant eller mer, beroende på spelets utveckling. Finansiering sker från G5:s kassa och framtida kassaflöde.

Därtill meddelas nu att Secret Society hittills under sin livstid genererat 100 miljoner dollar i intäkter. Givet de höga marginalerna på etablerade mobilspel bedömer Affärsvärlden köpeskillingen som spontant låg enbart i förhållande till det.

DOKUMENT BEKRÄFTAR TVISTENS OMFATTNING

Än viktigare i förlikningen var dock att G5 och Mytona lägger ned sina skadeståndskrav mot varandra. I G5:s fall köpte 6,5 miljoner dollar eller mer här bort en potentiellt mycket stor skadeståndshuvudvärk.

Affärsvärlden har tagit del av delar av de ej publicerade dokument som bolagen hade lagt fram för rätten, där flera intressanta påståenden avslöjas.

En kort summering är att G5 i januari stämde Mytona för att dels ha ”underlåtit att prestera i enlighet med licensavtalet”, och dels ha ”felaktigt vägrat förlänga licensavtalet” bortom en avtalad första femårsperiod, som löpte ut 14 november i år.

G5 yrkade därför på skadestånd för bland annat utebliven historisk samt framtida vinst. Vidare anklagade G5 Mytona för att ha misslyckats och vägrat att förse G5 med uppdateringar för Secret Society i enlighet med avtalet. Därutöver ville G5, med hänvisning till avtalet, begära ut all källkod till Secret Society, baserat på att Mytona inte levererat utveckling, uppdateringar, förbättringar, buggfixar och/eller modifieringar enligt avtalet. G5 gjorde en sådan begäran och fick uttryckligen nej från Mytona redan den 15 december 2016.

Via stämningen försökte G5 även bevaka rättigheter som de ansåg att de satt på kring Mytonas självpublicerade storsäljande spel Seeker’s Notes, vilket G5 hävdade utgjorde ett uppföljarspel till Secret Society. Enligt Secret Society-avtalet hade G5 förtursrätt att förhandla fram ett nytt licensavtal ”i god tro” och till ”ömsesidigt acceptabla villkor” vid eventuella uppföljare till Secret Society.

G5:s förlikade krav mot Mytona (summor förtydligade av G5:s ombud per 2017-08-11):

  • 0,9 miljoner dollar i förlorad nettoomsättning (G5:s andel) på grund av Mytonas uteblivna uppdateringar av Secret Society.
  • Minst 15,4 miljoner dollar i förlorad nettoomsättning (G5:s andel) för Secret Society:s första förlängningsperiod 14 november 2017 – 14 november 2022. (Ursprunglig bedömning om minst 20 miljoner dollar justerades ned av G5.)
  • Skadestånd även för ytterligare förlängningsperioder för Secret Society bortom 14 november 2022.
  • Minst 7,1 miljoner dollar i skadestånd för att inte ha fått delta i och få en ”rimlig och rättvis” andel av vinsterna från Seeker’s Notes under perioden fram till och med maj 2017. G5 antar här hypotetiskt samma avtalsvillkor kring Seeker’s Notes som kring Secret Society.
  • Minst 28,3 miljoner dollar i skadestånd för vinster från Seeker’s Notes under en resterande första femårsperiod, återigen baserat på ett hypotetiskt avtal med samma villkor som för Secret Society.
  • Minst 25,0 miljoner dollar i spelförsäljning för Seeker’s Notes under en förläning med en andra femårsperiod, återigen i ett hypotetiskt avtal med samma villkor som för Secret Society.

G5:s totala krav mot Mytona ovan var per augusti minst 76,7 miljoner dollar. Det vill säga minst uppemot 650 miljoner kronor.

För att ställa det i relation har G5 på rullande 12 månadersbasis omsatt strax över 960 miljoner kronor och gjort 93 miljoner kronor i rörelseresultat.

MYTONA GENSTÄMDE G5 FÖR ILLOJAL KONKURRENS

Mytona bestred G5:s krav och lämnade in en genstämning i samma amerikanska domstol. G5 beskylldes här för att ha försvårat arbetsrelationen mellan bolagen genom beteende som i vissa fall, och i sin helhet, ska ha varit ”oetiskt”, ”i ond tro” och som på andra sätt brutit mot bolagens avtal.

Mytona gjorde bland annat gällande att G5 runt början av år 2014 började konkurrera illojalt genom att snylta på Mytonas Secret Society i framtagandet av inte mindre än fyra konkurrerande spel inom samma kategori av så kallade HOPA-spel (hidden object puzzle adventure). Det rörde G5:s mest storsäljande licensspel Hidden City plus G5-spelen Twin Moons Society, Paranormal Society samt Letters from Nowhere. Spelen hade, enligt Mytona, liknande titlar, grafik, logos, spelkoncept och spelupplevelse som Secret Society. Mytonas grövsta anklagelse kan ha varit att G5 i sina konkurrerande HOPA-spel skulle ha missbrukat Mytonas källkod till Secret Society.

Därtill beskrev Mytona hur G5 i den löpande relationen kring Secret Society ska ha brutit mot avtalet vad gäller försenade royaltyrapporter, försenade royaltybetalningar, hot om att hålla inne royaltybetalningar, att stänga ute Mytona ur analysverktyg som visar spelets utveckling samt fördröjningar vad gäller möjligheten att granska G5:s bokföring. Därtill anklagade Mytona G5 för att via sin vd, som då som nu är G5-medgrundaren Vlad Suglobov, ha bedrivit ”aggressiv”, ”oförskämd” och ”hotfull” kommunikation gentemot Mytona vid ett flertal tillfällen.

I höstas redogjorde G5-vd:n Vlad Suglobov för rätten att G5:s syn är att licensavtalet gav G5 ”förstatjing” (”first dibs”) på alla uppföljare till Secret Society. Enligt Suglobov varken tillät eller tog avtalet upp möjligheten för Mytona att få självpublicera vad G5 ansåg vara en uppföljare i fallet Seekers’ Notes.

Mytonas förlikade krav mot G5:

  • Skadestånd från G5 på en ospecifierad summa som skulle bestämmas av rätten.

Denna potentiella jätterisk har nu alltså förlikats bort.

Så länge tvisten pågick tonade G5 ned betydelsen av Secret Society och kommunicerade istället om ökat fokus på investeringar i egenutvecklade spel. I tredje kvartalets rapport hette det att Secret Society då stod för ”cirka 10 procent” av koncernens intäkter, och att det därmed hade blivit ”mindre viktigt” för G5 än tidigare.

När nu förlikningen är klar låter det annorlunda från G5-vd:n Vlad Suglobov i pressmeddelandet. Han skriver bland annat:

”Vi tror att spelet har en fortsatt förbättringspotential och vi sätter nu ihop det team som kommer tilldelas uppgiften att ta The Secret Society till nästa nivå.”

Till Affärsvärlden kommenterar finanschefen Stefan Wikstrand:

– Secret Society har en speciell plats i vår portfölj då det var ett spel som tidigt kunde visa på hur väl vår affärsmodell fungerar. Spelet är i dag ett typexempel på den här affärens ’stickyness’, något som folk underskattar. Spelet är fem år gammalt och fortfarande en stabil intjänare, trots att vi legat i tvist det senaste året. Vi tror absolut att här finns potential att hämta.

50 PROCENTIG ROYALTYSATS I LICENSAVTAL

Extra intressant i Mytonas genstämning var Mytona valde att publicera hela det ursprungliga licensavtalet. Här bekräftas för första gången känsliga detaljer kring G5:s licensaffärsupplägg med externa utvecklare, vilka är viktiga för att förstå bolagets möjligheter och risker framåt. G5:s ombud bekräftade för rätten att kontraktskopian är korrekt.

I grova drag baserades avtalet på att G5 hade exklusiv rätt att marknadsföra och distribuera Secret Society. För den rättigheten gick G5 med på att betala Mytona en 50 procentig royaltyandel av nettospelintäkterna, efter avdrag för bland annat skatter, hanteringskostnader, bokningsavgifter, marknadsföring och annonsering. Före denna royaltydel aktiverades fanns milstolpebaserade förskotts- och garantibetalningsinslag på upp till 200 000 dollar till Mytona.

Så länge Secret Society sålde för minst 40.000 dollar i månaden de senaste tre månaderna hade Mytona å andra sidan åtagit sig att producera minst 12 årliga uppdateringar av spelet åt G5. Om så inte skedde hade G5 rätt att själva genomföra uppdateringar och sedan dra av hela kostnaden från de nettospelintäkter som royaltyn beräknas utifrån.

RELATIONEN MED EN ANNAN LICENSPARTNER VÄRD SIN VIKT I GULD

Samtidigt har G5 gång på gång målat ut licensspelet Hidden City som den enskilt största intäktsdrivaren i portföljen. Hidden City publiceras via ett licensavtal med en spelutvecklare som ursprungligen hette AB Games, numera Happy Star Games.

Happy Star Games har enligt Stefan Wikstrand sin personal primärt baserad i Ukraina. Vid en sökning på bolagsnamnet återfinns ett Cypernregistrerat bolag, ett vanligt upplägg för ryska internationellt verksamma bolag.

Hur lång är den återstående kontraktstiden i nuvarande licensavtal för Hidden City?

–  Kontraktslängden är fem år med möjlighet till förlängning. Spelet släpptes våren 2014.

Stefan Wikstrand säger sig inte vilja utelämna mer specifika detaljer än så kring det enskilda Hidden City-kontraktet, men hintar att det tidigare Secret Society-avtalet kan vara den ”bästa approximation” som investerare kan göra i dag.

– Normalt sett ser våra kontrakt ut så att man får dra av vissa kostnader, att det sedan sker en 50/50 split av intäkterna och att det finns en förlängningsmöjlighet. Det kan konstateras att Secret Society:s kontrakt såg ut så. Utan att kommentera enskilda kontrakt är det rimliga antagandet att det (Hidden City-kontraktet) ser ut ungefär så.

Utvecklar ni fler spel ihop med Happy Star Games utanför Hidden City-serien i dag, eller ni tänka er att göra det framöver?

– Inga ytterligare spel tillsammans i dag. Mycket möjligt att det kan hända i framtiden, men nu är ju deras fokus primärt på Hidden City. Däremot har vi också böcker baserade på Hidden City som vi förlägger. Böckerna är dock en mycket liten del av den totala affären.

G5 och Happy Star Games samarbete är ”mycket produktivt” och fungerar ”mycket bra” inom nuvarande avtal, sammanfattar Stefan Wikstrand.

– Vi är väldigt nöjda med (Hidden City-)samarbetet, som varit väldigt produktivt längs vägen. Om det är en garant för något det får vi se, men vi tycker att det känns rätt positivt.

Förhållandet med Mytona har varit ”outliern” i G5:s licensportfölj, säger Wikstrand.

– När vi nu får ta in Secret Society har vi fått till ett utfall som vi inte bedömer skapar ett prejudikat för att det skulle bli lätt att ta sig ur (licensavtalen).

Freden med Mytona gjorde G5 ett snäpp mindre komplicerat att följa. Nu är det upp till bolaget att hålla uppe en god relation i samarbetet med Happy Star Games inför kontraktsförnyelsen 2019.

Affärsvärldens börsredaktion har sedan september ett säljråd på G5-aktien, med 200 kronor i ettårig riktkurs. Affärsvärlden sökte Mytona för kommentarer om tvisten när den fortfarande pågick.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.