Konsumenternas förväntningar stiger

Barometerindikatorn sjunker, men konsumenternas samlade förväntningar stiger, enligt KI.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 93,3 i december, jämfört med reviderade 94,6 föregående månad (94,7).

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, steg till 94,1 i december, jämfört med reviderade 92,0 föregående månad (91,9).

Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hushållens inköpsplaner.

Mikroindex, som speglar hushållens syn på den egna ekonomin, steg till 98,5 i december från oreviderade 93,3 föregående månad, medan makroindex, som speglar synen på Sveriges ekonomi, steg till 86,3 från reviderade 85,7 (85,1).

I november väntade sig hushållen en inflationstakt på 3,2 procent om tolv månader, jämfört med 3,4 procent i föregående månads mätning.

Hushållens räknar med att de rörliga bostadsräntorna kommer att vara 2,84 procent om två år, månaden före låg förväntningarna på 2,83 procent.

KI noterar att hushållens förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin på 12 månader sikt är de mest optimistiska sedan 2011. Men samtidigt är hushållen dystra vad gäller frågorna om den svenska ekonomin.

”Både förväntningarna om den svenska ekonomin på 12 månader sikt och förväntningarna på arbetslösheten i Sverige är betydligt mer pessimistiska än normalt. Dock är hushållen inte särskilt oroliga för att själva bli arbetslösa”, skriver KI.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.