Köper ny värdeaktie på Kinaoro

PORTFÖLJUPPDATERING Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen tar position i en materialaktie där förnyad handelskrigsoro sätter omotiverat stor Kina-rabatt.

Aktien som Nordiska Värdeportföljen nu tar in är Elkem, ett nyligen Oslonoterat kemi-/materialbolag inom framförallt silikonmaterial.

ÖVERDRIVEN KINA-RABATT

Elkem gavs köpråd i Affärsvärlden 1–2/2019, precis efter årsskiftet då aktien var kraftigt pressad på oron för handelskrig mellan USA och Kina, där bolaget är den enskilt största aktören hela hela silikonkemins värdekedja. Därefter följde snabb kursåterhämtning under vårens cykliska återhämtningsrally, och uppskjutna handelstullhöjningar.

När nu handelstullarna sätts i spel har oron pressat tillbaka Elkem-aktien till attraktiva nivåer. Vi pratar i praktiken 0,7 gånger de bakåtblickande intäkterna samt 4 gånger de närmsta fyra årens rörelseresultat före av- och nedskrivningar, ev/ebitda, och 6–7 gånger rörelseresultatet, ev/ebit, enligt Factsets analytikerkonsensus.

För en affär med tvåsiffrig kapitalförräntning via välinvesterade och globalt spridda nischpositioner samt en strukturellt växande efterfrågan, i inte minst Kina, ger det en väldigt attraktiv riskpremie för de kortsiktiga störningar och lönsamhetstapp som kan förväntas om handelskriget följs av global recession. Även riskerna med att den kinesiska statens kemijätte Chemchina än så länge förblir majoritetsägare bör inte överdrivas.

2 400 Elkem-aktier köps in på tisdagens stängningskurs 21,88 norska kronor per aktie (NOK/SEK-kurs 1,0889). Det ger en startposition på dryga 4 procent av portföljvärdet, vilken kan komma att skalas upp framöver. Därmed är modellportföljen återigen i praktiken fullinvesterad.

Nordiska Värdeportföljen per 2019-06-18.PNGNordiska Värdeportföljen per 2019-06-18

Elkem kan ses som dels lågvärderad tillväxtmarknadsexponering, där portföljen sedan tidigare har största positionen Millicom (19 procent), budaktuella Oriflame (5 procent) och, i viss mån, näst största positionen Pandora (15 procent).

Ur ett konjunkturperspektiv är Elkem ett betydligt mer cykliskt inslag än snittinnehavet i modellportföljens nuvarande taktiska övervikt mot lågvärderat inom konjunkturtåliga, defensiva, eller åtminstone lågbelånade, affärer.

I ÖVRIGA PORTFÖLJEN

Sedan förra veckans uppdatering har den sistnämnda försiktiga taktiken avkastat runt 1 procent, vilket är endast är en dryg tredjedel mot de runt 3 procent som den breda Stockholmsbörsens OMXSGI återigen har rusat iväg. Överavkastningen mot samma index sedan starten 2017-12-15 loggar just nu 10 procentenheter (ej riskjusterat).

 

I det för stunden lite tunnare nyhetsflödet kring portföljens övriga värdecase noteras:

  • I största innehavet Millicom har vd Maruricio Ramos ökat sitt innehav med 45 000 aktier, för motsvarande dryga 23 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär en tredjedel av tidigare innehav och nytt innehav är drygt 190 000 aktier.
  • I Oriflames pågående bud från största ägaren och grundarfamiljen af Jochnicks bolag, på 227 kronor per aktie kontant vilket vi ser som snålt, så har Aktiespararna nu rekommenderat sina medlemmar att acceptera. Därtill har näst största ägaren Fjärde AP-fonden, med precis under de 10 procent av kapital som krävs för att blockera utköp, samt tredje största ägaren Swedbank Robur Fonder, med dryga 7 procents ägande, meddelat avsikter att acceptera. Anmälningstiden för budets inititala acceptperiod löper ut den 24 juni, kommande måndag. Nordiska Värdeportföljen avvaktar det första acceptutfallet då risken för havererat bud, och åtminstone kortsiktigt kursfall inför en fortsatt osäker börstillvaro, bör ställas mot möjligheten att budmanövern hinner lockar andra budgivare, på högre nivåer.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaElkem är ett industribolag. Bolaget framställer metaller och polymerlösningar som används bland industrikunder. Störst andel av produktionen består av silikon, kisel, gjutjärn samt olika kolmaterial. Specialistkompetensen återfinns inom processtyrning och produktion av kolhaltiga material vid extrahering av kisel från kvarts. Idag innehas verksamhet på global nivå, med störst närvaro inom Norden, Asien och Sydamerika.