Köpkraften minskar – men är fortfarande god

Bostadsköpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk något under det tredje kvartalet. Dock ser hushållens möjligheter att köpa en bostad ganska goda ut fortfarande.

Swedbank Boindex, som mäter hushållens köpkraft i samband med köp av småhus och bostadsrätt, sjönk från 115 till 113 under det tredje kvartalet. Det innebär den som köper en bostad idag i snitt behöver lägga 27% av sin disponibla inkomst på boendekostnader, jämfört med 26% kvartalet innan.

Att hushållen lägger mindre än 30 procent av den disponibla inkomsten på boendet har visat sig vara viktigt för hushållen och för prisutvecklingen på bostäder. Köpkraften hos hushållen ses således fortfarande, trots minskningen, som god.

“Goda inkomster, låga räntor och en befintlig bostad som stigit i värde gör att de allra flesta har goda möjligheter att  köpa en ny bostad. Men de som inte redan äger en bostad, vill skiljas eller är ensamstående med barn i en storstad har det svårare”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Swedbank ser dock risk för minskade hyresintäkter för bostadsrättsföreningar under den kraftiga konjunkturnedgången. Detta då många företag, som hyr lokaler hos bostadsrättsföreningar, har det tufft under pandemin.

“Hyresintäkter stärker föreningens ekonomi och det är bra. Men ett allt för stort beroende av hyresintäkter innebär också en risk som inte ska underskattas av vare sig föreningens styrelse eller föreningens medlemmar. Uteblivna hyresintäkter behöver ofta kompenseras med högre månadsavgifter, vilket i sin tur kan påverka marknadspriset på medlemmarnas bostadsrätter”, säger Arturo Arques.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här