Köpvärd avknoppning

Det växande renoveringsbehovet och demografiska förändringar ger växtnäring åt börsens nya doldis. Affärsvärlden trycker på köpknappen.

KÖP En av sommarens börsnykomlingar är modulhusuthyrningsbolaget Adapteo, som knoppades av från finländska Cramo och noterades på Stockholmsbörsen i juli. I och med fjolårets uppköp av det tidigare Kungsleden-ägda Nordic Modular Group (NMG) förstärkte Adapteo sin närvaro i Sverige, och numera har det finländska bolaget sin huvudmarknad här.

Sedan noteringen i Stockholm har aktien tappat drygt 8 procent, där delårsrapporten i mitten av augusti var det som fick aktien på fall. Jämfört med första halvåret 2018 minskade vinsten från 11,8 till 7,1 miljoner euro, då jämförelsestörande poster på 5,1 miljoner euro tyngde. Bolaget fortsätter dock att växa. Trots ett hack i kurvan under årets andra kvartal ligger den organiska tillväxten på 2,9 procent hittills under 2019.

Säsongsmönstret talar därtill för en extra tillväxtskjuts under andra hälften av året, då efterfrågan på bolagets modulbyggnader historiskt sett har ökat vid skolstart i augusti. Bolagets vinsttillväxtmål är att växa ebitda-resultatet tvåsiffrigt. Efter att bolaget justerat för jämförelsestörande poster har målet nåtts redan under årets första halvår, och även på ojusterad basis är målet inom räckhåll.

Som börsnykomling värderas Adapteo i dag till en nätt p/e-multipel på 11,8 och ev/ebit på 16,6 på nästa årsvinst. Det är inte dyrt för en etablerad verksamhet med fina tillväxtutsikter. Köp.

Detta är en nedkortad version av aktierådet Köp börsens nya doldis.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här