Kronan försvagas

Obligationsräntorna i Sverige och omvärlden har i linje med den rådande bankfokuserade riskaversionen sjunkit tillbaka. Utvecklingen har därmed återupptagit veckans inledande trend, som för de europeiska räntorna tillfälligt avbröts av gårdagens oljeprisdrivna uppgångar.

Riskaversionen följer på oron för Deutsche Banks finansiella position. Det har även präglat valutamarknaden och oron “skickade ner EUR/USD mot 1,1150-nivån då riskaversionen flammade upp i början av den europeiska handelsdagen”, konstaterar BK Asset Management.

Konsumentpriserna i EMU var preliminärt upp med 0,4 procent i årstakt i september från +0,2 procent månaden innan, vilket var väntat. Kärn-KPI låg samtidigt kvar vid +0,8 procent.

Nordea-ekonomen Tuuli Koivu anser att utfallet inte ändrar “den sammantagna bilden av svaga pristryck” i EMU, då kärninflationen var oförändrad från tidigare månader.

“De månatliga förändringarna pekar inte på att pristrycken har ökat under den senaste tiden. Detta indikerar att mer penningpolitiska lättnader kommer från ECB vid decembermötet”, resonerar hon.

I övrigt på valutamarknaden har kronan försvagats en del mot övriga valutor, medan den japanska yenen har stärkts något i en trygghetssökande rörelse.

Pundet stärktes något efter att den brittiska BNP-tillväxten för andra kvartalet reviderats upp till +0,7 procent i kvartalstakt, från tidigare +0,6 procent.

Under morgonen presenterades detaljhandelsstatistik från Tyskland som visade en nedgång på 0,4 procent i augusti mot månaden innan. Det var svagare än analytikernas förväntningar om en viss uppgång. Årstakten låg på +3,7 procent.

Den japanska industriproduktionen var preliminärt upp med 1,5 procent i augusti, jämfört med väntade +0,5 procent. Tillverkningsföretagen räknar med att industriproduktionen ökar med 2,2 procent i månadstakt i september och att den stiger med 1,2 procent i oktober.

Statistik under morgonen visade även att Japans kärn-KPI som väntat var ned med 0,5 procent i årstakt i augusti. Exklusive energi var detta mått upp med 0,2 procent, vilket var den trögaste ökningstakten på cirka tre år. Månaden innan var denna årstakt +0,3 procent.

Den japanska industriproduktionen var preliminärt upp med 1,5 procent i augusti, jämfört med väntade +0,5 procent. Tillverkningsföretagen räknar med att industriproduktionen ökar med 2,2 procent i månadstakt i september och att den stiger med 1,2 procent i oktober.

På den svaga sidan var samtidigt Japans privatkonsumtion som sjönk med 4,6 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Väntat var en nedgång på 2,2 procent.

Kinas inköpschefsindex för tillverkningssektorn, enligt Markit, steg till 50,1 i september från 50,0 föregående månad. Väntat var 50,1.

“Indexutfallen för nya order och lager av inköpta varor förbättrades från månaden innan samtidigt som utfallet för produktionen minskade, även om den fortsatt var i expansion”, kommenterar Dr. Zhengsheng Zhong vid CEBM Group.

Konsumentförtroendeindex i Storbritannien uppgick till -1 i september, enligt GFK, vilket innebär en återhämtning till nivån som gällde före Brexit. Det kan jämföras med -7 månaden innan.

Storbritanniens huspriser ökade med 5,3 procent i årstakt i september, enligt Nationwide, vilket var strax högre än väntat men en viss avmattning från +5,6 procent i augusti.

På eftermiddagens agenda står USA-statistik över privatkonsumtion och inkomster, Chicago inköpschefsindex samt Michigan konsumentförtroendeindex.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här