Liisa Rajala Malmgren, finalist Årets Uppdrag: ”Vi har bara skrapat på ytan”

Medan stora delar av näringslivet vittnar om en ökad regelbörda efterlyser Liisa Rajala Malmgren, chefsjurist på solenergibolaget Alight, mer regler för den gröna energiomställningen. Nu är hon aktuell som finalist i utmärkelsen Årets bolagsjurist – kategori Årets Uppdrag.
Liisa Rajala Malmgren, finalist Årets Uppdrag: ”Vi har bara skrapat på ytan” - bolagsjurist-Liisa

ÅRETS BOLAGSJURIST

För elfte året i rad delar Affärsvärlden ut Årets Bolagsjurist tillsammans med Sveriges Bolagsjurister och Vinge. Syftet är att lyfta bolagsjuristens roll och visa på hur bolagsjuristen gör skillnad för affären och verksamheten. Förutom huvudkategorin Årets Bolagsjurist så utses även Årets Uppdrag och Årets Stjärnskott. Vinnarna tillkännages den 19 april.

I dag står solel för cirka 1% av den svenska elproduktionen, men det är en andel som kommer att växa rejält, tror Liisa Rajala Malmgren, chefsjurist på solenergibolaget Alight.

“Vi har bara skrapat på ytan av solelens kapacitet. Vår erfarenhet under de senaste åren visar att Sverige verkligen kan dra nytta av solel. Och branschorganisationen Svensk Solenergi förutspår att solenergi kan stå för minst 15% av den nationella energimixen”, säger hon.

Liisa Rajala Malmgren började som ensam jurist på ett då litet Alight, när solenergi var okänt i Sverige. Hon har varit med och byggt upp verksamheten från scratch och lagt grunden för Europa-expandering. På Alight ansvarar hon för alla legala frågor – strategiska, kontraktuella samt allmän regelefterlevnad. Fokus ligger på så kallad power purchase agreements (PPA), alltså avtal för upphandling av våra solprojekt men även reglering som berör produktionsanläggningar för energi, ESG-relaterade-frågor samt frågeställningar som handlar om expansion till nya marknader.

“Mitt arbete går ut på att tillse att bolaget tar emot högkvalitativ och effektiv legal support för att möjliggöra vår affär, och i slutändan accelerera energiomställningen.”

Vad är den svåraste utmaningen, nu och på sikt?

“Det är samma aspekter som gör arbetet roligt och givande: utmaningen att agera på en relativt ung marknad som är under snabb förändring och där vi är med och definierar spelplanen.”

Under 2022 spelade Liisa Rajala Malmgren en nyckelroll när Alight tog in 150 miljoner euro, vilket var en av de största rundorna under fjolåret – och även orsaken till att hon är finalist i kategorin Årets Uppdrag.

Energi har verkligen varit på tapeten de senaste två åren, hur har du märkt av det?

“Det har märkts tydligt. Inte minst i samband med vår kapitalanskaffning i höstas där vi utvärderade omkring 30 investerare och där vår investering om 150 MEUR var den åttonde största i Sverige 2022. Det har också varit tydligt på kundsidan där intresset att få solel på plats snabbt har varit påtagligt.”

“På regleringssidan märks det också, exempelvis genom EU:s RePowerEU som ett svar på effekterna från Rysslands anfallskrig i Ukraina och störningarna på den globala energimarknaden. Lokalt i Sverige har till exempel frågan om användning av jordbruksmark för produktion av solel blivit ett hett ämne både politiskt, i lokala samhällen samt i Mark- och miljödomstolarna.”

Finns det några regelverk här som du tycker behöver förbättras – skapas eller göras om – som skulle underlätta för er verksamhet?

“Definitivt! Regleringen kring hur man får bygga storskaliga solcellsanläggningar i Sverige är idag knapphänt. Istället får branschen förlita sig på mer generella regler som antingen ger otillfredsställande legal robusthet eller som är anpassad för miljöfarlig verksamhet, alltså inte produktion av solel. Frågan om produktion av solel på jordbruksmark är omdebatterad och bidrar också till osäkerhet. För att underlätta energiomställningen och bidra till byggnation av fler gröna megawatt krävs mer tydlighet.”

Hon blev bolagsjurist efter fem år på advokatbyrån Mannheimer Swartling där hon framför allt fokuserade på kommersiella avtal men även en del finansiering och regelefterlevnad inom personuppgiftsområdet. Hon spenderade även ett år på MSA:s New York-kontor där hon jobbade med M&A och omstruktureringar.

Hur många är ni på juristfunktionen?

“Vi är för närvarande fyra personer inom juristfunktionen. Vi har en till heltidsanställd senior jurist och två juniora legal counsels som jobbar deltid. Vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas och legala frågor är centrala för vår verksamhet. Jag ser därför framför mig att juristfunktionen kommer att växa under de kommande åren, både på den kommersiella och regulatoriska sidan.”

Anlitar ni många externa jurister?

“Ja, vi använder externa rådgivare i relativt stor omfattning och har byggt upp ett nätverk av trusted advisors i Europa.”

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från Invesco