Lindex ökar resultatet under andra kvartalet

Klädkedjan Lindex, som ingår i finska Stockmann, ökade omsättningen och resultatet under årets andra kvartal jämfört med föregående år.
Lindex
”Det är mycket glädjande att vi under andra kvartalet lyckats öka vår försäljning starkt jämfört med både föregående år och 2019, trots de utmaningar som varit med fortsatt periodvis stängda butiker på flertalet av våra försäljningsmarknader. Vi levererar ett kraftigt förbättrat resultat för både andra kvartalet och första halvåret vilket speglar Lindex framgångsrika utveckling och tillväxt, där vårt fantastiska sortiment och alla engagerade medarbetares stora kundfokus och insatser varit centrala”, säger vd Susanne Ehnbåge.

Omsättningen steg 32,7 % till 162,0 miljoner euro (122,1). Ökningen var 27,3 % enligt jämförbara valutakurser mot den svenska kronan.

Onlineförsäljningen ökade 51,4 % under kvartalet och totalt utgjorde den digitala försäljningen 19,5 % av Lindex försäljning.

Bruttomarginalen förbättrades till 67,1 % (63,3) tack vare en ökad försäljning till normala priser, minskade nedsatta priser och bättre inköpsmarginaler.

Rörelseresultatet blev 32,2 miljoner euro (17,2), med en rörelsemarginal på 19,9 % (14,1).

Lindex, MEUR Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 162,0 122,1 32,7%
Rörelseresultat 32,2 17,2 87,2%
Rörelsemarginal 19,9% 14,1%