LKAB bekräftar stora fosfortillgångar efter prospekteringsresultat

Gruvjätten LKAB bekräftar nu att det hittats stora fosfortillgångar efter att det senaste prospekteringsresultatet färdigställts. Ämnet befinner sig i bolagets järnmalm och kan utvinnas genom en process som förädlar det, framgår det av ett pressmeddelande.
LKAB
Svappavaara. Foto: Fredric Alm / Alm & ME
LKAB:s totala mineraltillgångar för fosfor uppgår till 2 319 miljoner ton inuti järnmalmen. Fosforhalten är 0,6 procent, vilket ses som ganska lågt, men det uppges att bolaget har en stor total volym.

”Volymen kan öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 procent. Samtidigt kan LKAB bli den första europeiska producenten av sällsynta jordartsmetaller och förse upp till 30 procent av Europas behov idag”, skriver bolaget.

Det uppges även att det inte kommer att behövas anläggas en ny gruva men att det kommer krävas innovativ teknik och vidareförädling för att det ska vara lönsamt.