LKAB förbättrar rörelseresultatet i Q4 – vill dela ut 7,6 miljarder

Gruvjätten LKAB redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
LKAB förbättrar rörelseresultatet i Q4 – vill dela ut 7,6 miljarder - MALMTÅG LKAB
Foto Janerik Henriksson / TT

Omsättningen steg 8,5 procent till 10 798 miljoner kronor (9 949).

Rörelseresultatet blev 3 800 miljoner kronor (2 673), med en rörelsemarginal på 35,2 procent (26,9). Resultatförbättringen beror på högre produktion och försäljningspriser samt lägre elpriser.

Resultatet före skatt var 4 786 miljoner kronor (2 942).

Resultatet efter skatt blev 3 632 miljoner kronor (2 462), en ökning med 47,5 procent mot föregående år.

Produktionsvolymen för fjärde kvartalet var fortsatt på en relativt hög och stabil nivå och uppgick till 7,0 miljoner ton (6,3). Leveransvolymen uppgick till 6,5 miljoner ton (6,4) med en pelletsandel på 82 procent (79).

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter för fjärde kvartalet var högre än motsvarande period föregående år och uppgick till 129 dollar per ton (99), vilket var 14 dollar högre än tredje kvartalet 2023.

Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 7 600 miljoner kronor, vilket är 50 procent av årets resultat.

”Priset på högförädlade järnmalmsprodukter var vid inledningen av 2024 på fortsatt höga nivåer. Efterfrågan på LKAB:s högförädlade järnmalmsprodukter är fortsatt god, men det råder stor osäkerhet avseende den globala konjunkturutvecklingen och dess påverkan på järnmalmsindustrin”, skriver bolaget under utsikterna för 2024.

Den 17 december inträffade en urspårning som orsakade ett totalstopp på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik. Tågtrafiken på sträckan bedöms återupptas i mitten av februari.

”Urspårningen på Malmbanan kommer att påverka leveransvolymerna negativt under första kvartalet 2024. Konsekvenserna framåt är i dagsläget svåra att fullt ut bedöma då utredning pågår. Bedömningen är dock att det finns väsentlig risk för att det kan få långtgående konsekvenser”, skriver LKAB.

LKAB, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 10 798 9 949 8,5%
Rörelseresultat 3 800 2 673 42,2%
Rörelsemarginal 35,2% 26,9%
Resultat före skatt 4 786 2 942 62,7%
Nettoresultat 3 632 2 462 47,5%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.