Logistri på offensiven: Emissionsguiden hissar inga flaggor

Fastighetsbolaget Logistri genomför en företrädesemission om 196 Mkr. Emissionsguiden noterar bra villkor i en offensiv emission och hissar inga flaggor.
Logistri på offensiven: Emissionsguiden hissar inga flaggor - Logistri
Foto: Logistri

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Styrelsen i fastighetsbolaget Logistri har beslutat om en företrädesemission av aktier om 196 Mkr före emissionskostnader.

Emissionsguiden hissar inga flaggor i emissionen. I stället finns det flera positiva aspekter värda att lyfta.

Offensiv emission

Logistri har inget rörelsekapitalbehov, utan sitter både på likvida medel och ett positivt kassaflöde. Under våren uppdaterade bolaget sina finansiella målsättningar. Bland annat ska Logistris fastighetsvärde överstiga 5 mdr kr vid utgången av 2028. Pengarna som bolaget tar in ska gå till förvärv som en del i att nå det målet. Med hänsyn till räntemarknaden och de utmaningar som finns kopplade till finansiering via exempelvis obligationsfinansiering, kan förvärvsmöjligheter uppenbaras, menar bolaget.

Logistri genomför således en offensiv emission, där bolaget utifrån en styrkeposition ser möjligheter att förbättra verksamheten, till skillnad från en defensiv emission där ett bolag agerar utifrån en pressad situation.

Storägare investerar

Att så är fallet återspeglas av emissionsvillkoren. Teckningskursen gav 35% rabatt ställt mot aktiekursen innan villkoren publicerades. Även om aktiekursen fallit något sedan dess (117 kr/aktie i skrivande stund) ligger den en bra bit från teckningskursen (80 kr/aktie).

2019 fick Logistri in Henrik Viktorsson som ny ägare. Han är även bolagets styrelseordförande och har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av emissionen (äger 21,3% av bolaget) samt är garantiåtagare. Investeringsviljan talar för en tilltro till bolaget och dess framtidsutsikter. Flera andra ur styrelsen ställer upp som teckningsåtagare och garanter, exempelvis Mathias Ståhlgren och Patrik von Hacht. Även VD David Träff är med på tåget i egenskap av teckningsåtagare.

Att garantiåtagandena kommer med en ersättning om 3% på det garanterade beloppet är ett klart plus i kanten jämfört med många andra emissioner där ersättningarna ligger i häradet 10-13%. Eftersom bolaget inte genomför emissionen med någon finansiell rådgivare har man även hållit nere emissionskostnaderna som landar på blygsamma 4,9 Mkr, motsvarande 2,5% av emissionen. Att genomföra en kapitalanskaffning utan finansiell rådgivare är per se inget som Emissionsguiden bedömer vara varken positivt eller negativt. Men Logistri verkar av allt att döma ha satt samman villkoren på ett sådant sätt att en rådgivare i detta fall framstår som överflödigt.

Kontentan: Bra villkor

Affärsvärlden satte ett köpråd på aktien i början 2023 och betonade att bolaget passar “en som gillar fastigheter, är okej med att investera i småbolag och kan hantera den dåliga likviditet som följer därav”. I en artikel i slutet av augusti tyckte vi fortsatt att Logistri var en intressant aktie givet dess låga värdering.

Denna artikel ska inte ses som en ny aktieanalys. Däremot kan det konstateras att villkoren för emissionen som helhet ser bra ut.

Emissionsguiden kommer återkomma med en ny artikel om emissionen i samband med att prospektet publiceras.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.