Lundin Mining justerade prognoser

Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en högre vinst än väntat. Flera prognoser har också justerats.

Gruvbolaget Lundin Mining ökade såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 44,4 procent till 533,3 miljoner dollar (369,3). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 515.

Bruttovinsten blev 142,1 miljoner dollar (25,1), med en bruttovinstmarginal på 26,6 procent (6,8).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 231,5 miljoner dollar (75,6), väntat 183, med en justerad ebitda-marginal på 43,4 procent (20,5).

Resultatet efter skatt blev 48,3 miljoner dollar (-8,6).

VD Marie Inkster skriver att bolaget står redo för ett bättre andra halvår.

Produktionsprognosen för Candelaria har sänkts medan den har höjts för Eagle och kostnadsguidningen för Chapada och Eagle har förbättrats.

Investeringsprognosen för 2020 i ZEP har höjts något.

Totalt spås kopparproduktionen bli 251 000-274 000 ton (264 000-293 000), zink 142 000-152 000 ton (upprepning), guld 165 000-180 000 oz (175 000-190 000). Nickelprognosen kvarstår.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här