Lundin Mining säljer koboltverksamhet i Finland

Gruvbolaget Lundin Mining säljer sin kvarvarande specialkoboltverksamhet i Finland, enligt ett pressmeddelande.
Det är Lundin Minings dotterbolag Koboltti Chemicals Holding som säljer specialkoboltverksamheten som är baserad i Kokkola, Finland (Freeport Cobalt) till Jervois Mining.
Verksamheten uppges inte längre vara strategisk för Lundin Mining efter försäljningen av bolagets andelar i Tenke Fungurume 2016 och koboltraffinaderiet i Kokkola under 2019.

Enligt villkor för transaktionen kommer Jervois att förvärva 100 procent av Freeport Cobalt för 85 miljoner dollar i kontanter och aktier. Lundin Mining och dess partners kommer att ha rätt att få upp till 40 miljoner dollar i villkorad kontant ersättning baserat på den framtida utvecklingen av verksamheten. Lundin Mining räknar med att bolaget får in cirka 42 miljoner dollar kontant plus pro rata 24 procent av upp till 9,9 procent av Jervois-aktier.