Magnolia Bostad ökar rörelseresultatet

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Magnolia
Omsättningen steg till 281 miljoner kronor (119).

Rörelseresultatet blev 187 miljoner kronor (148), varav 126 miljoner (183) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Resultatet före skatt var 145 miljoner kronor (106).

Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (73).

Resultat per aktie hamnade på 3,00 kronor (1,64).

Antal sålda boenden under kvartalet var 228 stycken (28).

Magnolia Bostad, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 281 119
Rörelseresultat 187 148
Resultat före skatt 145 106
Nettoresultat 119 73
Resultat per aktie, kronor 3,00 1,64