Majoriteten svenskar tror på fortsatt svensk krona

Över hälften, 51 %, av svenskarna bedömer att euron aldrig kommer att införas i Sverige. Det visar en opinionsundersökning som Europortalen refererar.

Det är EU-kommissionen som låtit genomföra undersökningen. Vid sidan av Sverige har opinionen också undersökts i sex andra EU-länder. I Kroatien är motsvarande siffra blott 6 %. Enligt fördrag så skall Sverige och övriga länder gå med i valutaunionen.

Tjeckien är det land följt av Sverige som är mest skeptiska till att införa euron. I Sverige är 56 % emot. Opinionen har dock blivit något mer positiv jämfört med föregående år. Danmark är inte med i undersökningen.