”Mer duvaktigt än väntat”

Riksbanken tillkännagav idag att man utökar och förlänger värdepappersköpen. Nordea anser att Riksbankens besked var mer duvaktigt än väntat.
Nordea Torbjörn Isaksson

Precis som väntat låter Riksbanken nollräntan ligga, men samtidigt tillkännagav man att direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021.

Att ramen för Riksbankens värdepappersköp förlängs och utökas till denna grad var oväntat aggressivt, skriver Nordeas Torbjörn Isaksson i en kommentar och tillägger att detta speglar Riksbankens pessimistiska syn på den ekonomiska utvecklingen framöver, där man reviderat ner sina prognoser avseende BNP och inflation.

”Sammantaget var dagens besked från Riksbanken mer duvaktigt än väntat, då stödköpen utökades. Riksbanken är pessimistisk angående ekonomin och tydligen också angående effekten av ett vaccin”, skriver Torbjörn Isaksson, som inte väntar sig ytterligare åtgärder från Riksbanken de kommande sex månaderna.