Millicom minskar rörelseresultatet – ingen utdelning i år

Mobiloperatören Millicom redovisar minskad omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Som en försiktighetsåtgärd tänker bolaget inte betala ut någon utdelning under 2021.
Millicoms VD Mauricio Ramos
Omsättningen sjönk 5,4% till 1 088 miljoner dollar (1 150).

Rörelseresultatet blev 123 miljoner dollar (129), med en rörelsemarginal på 11,3% (11,2).

Resultatet efter skatt blev -56 miljoner dollar (223), till följd av räntenettot.

VD Mauricio Ramos skriver i en kommentar att man tänker ta sig an 2021 på samma försiktiga sätt som 2020.

Verksamheten kommer hanteras för att leverera minst 1,4 miljarder dollar i operationellt fritt kassaflöde, vilket kommer ge flexibilitet till att justera bolagets planer vid behov under årets gång.

”Vi kommer fortsätta att prioritera capex för att accelerera organisk tillväxt och reduktion av nettoskuld mot vårt långsiktiga skuldsättningsmål om cirka 2,0 gånger”, skriver Ramos.

Med detta i åtanke anser man att det är viktigt att inte betala utdelning under detta år, men kan komma att återuppta aktieåterköp under andra halvåret.

Millicom, MUSD Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 088 1 150 -5,4%
Rörelseresultat 123 129 -4,7%
Rörelsemarginal 11,3% 11,2%
Nettoresultat -56 223