Mindre underskott i statens betalningar än väntat

Nettot av den svenska statens betalningar visade ett underskott på 3,8 miljarder kronor för juli månad, enligt Riksgälden.

Myndighetens prognos var ett underskott på 12,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster samt att vidareutlåningen till Island upphört, uppger Riksgälden i ett pressmeddelande.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 6,1 miljarder kronor lägre än prognos. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteinkomsterna blev omkring 4 miljarder kronor högre än beräknat. Resterande del av prognosavvikelsen förklaras av lägre utbetalningar från ett antal myndigheter.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter var 1,7 miljarder kronor lägre än prognos. I stort sett hela avvikelsen förklaras av att Island gjort en förtida återbetalning av sitt återstående lån på 205 miljoner euro, motsvarande 1,9 miljarder svenska kronor.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2014 visade statens betalningar ett underskott på 42,6 miljarder kronor.

Statsskulden var 1.258 miljarder kronor i slutet av månaden, jämfört med 1.255 miljarder en månad tidigare.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.