Minskad förlust för Bergs Timber

Sågverksbolagets förlust efter finansnetto minskade för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Samtidigt minskade bolagets omsättning.

Bergs Timber redovisar ett resultat efter finansnetto på -2,6 miljoner kronor (-7,5) för det första kvartalet, september-november, i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner (-6,0), vilket gav en marginal på 0,7 procent (-3,5). Rörelseresultatet före avskrivningar och exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 6,6 miljoner (1,4). Det ger en justerad rörelsemarginal på 4,0 procent. Bolagets finansiella mål är en rörelsemarginal på minst 6 procent.

Nettoresultatet uppgick till -2,0 miljoner (-5,8), motsvarande -0,02 kronor per aktie (-0,06).

Nettoomsättningen uppgick till 166 miljoner (169). Produktionsvolymen var 73 tusen kubikmeter (55). Försäljningsvolymen var 28 tusen kubikmeter (61).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15,3 miljoner (-19).

Nettoskuldsättningsgraden var 0,70 gånger (0,46). Bolagets finansiella mål är att den ska vara högst 1,0.

 

 

nullnull

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här