Misstankar om förfalskade värderingar bakom fastighetskonkurs

Flera bolag i fastighetskoncernen Trinitas har försatts i konkurs. Den tidigare vd:n har suttit häktad i snart åtta månader och ett åtal väntar inom kort. Obligationsinnehavarna riskerar att förlora stora delar av sina pengar.

Affärsvärlden har tidigare rapporterat om brottsmisstankarna mot Thomas Lakhall som är Trinitas-koncernens huvudägare och före detta vd. Han har suttit häktad sedan januari i år samtidigt som Ekobrottsmyndigheten genomfört en förundersökning där även andra personer delgivits misstanke om brott.

Parallellt har gruppen med obligationsinnehavare försökt att reda ut vad som egentligen har hänt i Trinitas och var deras pengar har tagit vägen. Totalt står 215 miljoner kronor på spel för de omkring 300 långivarna som gick in i en obligation som arrangerades av Jool Markets våren 2018.

Intertrust, som är gruppens ombud, sade upp obligationen till omedelbar betalning den 22 augusti på grund av avtalsbrott och uteblivna räntebetalningar. Planen var att därefter begära de aktuella bolagen i konkurs. Men bolagen hann före och lämnade in en egen ansökan till Stockholms tingsrätt. Advokat Göran Strandh är nu utsedd till konkursförvaltare.

Intertrust vill dock se en annan förvaltare och har överklagat beslutet till Svea hovrätt. Enligt överklagan vill Intertrust se en förvaltare med större tillgängliga resurser. Man vill också säkerställa oberoendet genom att få en förvaltare som inte föreslagits av konkursbolaget som styrs av en närstående till Thomas Lakhall.

”Med hänsyn till omfattningen på Bolagets verksamhet och ärendets komplexitet föreslås advokat Hans Renman, en mycket välrenommerad konkursförvaltare som förfogar över en lämplig kontorsorganisation”, skriver Intertrusts ombud.

Hovrätten har ännu inte tagit ställning till överklagan.

Thomas Lakhall är misstänkt för bland annat svindleri och bedrägeri. Den utredning som Intertrust genomfört på egen hand påstår att Trinitas tagit in pengar med hjälp av förfalskade handlingar. Det ska bland annat röra sig om felaktiga värderingsintyg samt kontoutdrag från banker.

Enligt Intertrust var de värderingshandlingar som visades upp när obligationen restes överdrivna med 100 miljoner kronor. Företrädare för Trinitas ska också ha visat upp ett bankintygat kontoutdrag med 76 miljoner kronor som visade att pengar var säkrade för framtida byggprojekt. Vid en senare kontroll visade sig kontoutdraget vara manipulerat inklusive bankens intyg. Var dessa pengar finns är oklart.

Trinitas ska också ha tagit upp nya lån hos externa banker som fått säkerhet i de underliggande fastigheterna i strid med obligationsvillkoren.

Risken är nu stor att obligationsinnehavarna förlorar hela eller stora delar av sin investeringar. Deras enda säkerhet är aktiepanter samt en garanti från Thomas Lakhalls privata bolag. Så här skriver Intertrust i ett informationsdokument i augusti (Affärsvärldens översättning):

”I korthet betyder det att det enligt den tillgängliga informationen i dagsläget inte finns några värden för obligationsinnehavarna i den nuvarande strukturen”.

Scandinavian Credit Fund I AB, med Mangold som delägare, är den största obligationsinvesteraren i Trinitas. Fonden ökade i sin halvårsrapport reserveringarna för befarande förluster till 53,3 miljoner kronor (från 9,4 miljoner samma period 2018) på grund av problemen i Trinitas.

I materialet från Intertrust framgår att Scandinavian Credit Fund förbereder en skadeståndsprocess mot Thomas Lakhall dit även andra fordringsägare bjuds in. Det framgår också att resultatlösa förhandlingar om en uppgörelse eller räddningsplan har pågått med andra långivare och intressenter, däribland Collector som har en fordran mot Trinitas med säkerhet i en underliggande fastighet. Även Swedbank finns med bland de stora kreditgivarna.

Ekobrottsmyndighetens utredning befinner sig i ett slutskede. Både representanter för Jool och Intertrust har förhörts men här finns ingen misstanke om brott. Thomas Lakhalls advokat Henrik Olsson Lilja bedömer att en rättegång kan inledas senare i september.

”Första förhandlingsdag är tänkt i slutet av september. Min klient förnekar brott men har i övrigt inga andra kommentarer”, skriver advokaten i en kommentar till Affärsvärlden.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.