MTG förvärvar Playsimple för högst 4,4 miljarder kronor

Esport- och spelunderhållningsbolaget MTG förvärvar ordspelsutvecklaren Playsimple från Indien. Den initiala köpeskillingen uppgår till 3 090 miljoner kronor ihop med prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar på sammanlagt 1 287 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
MTG
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Playsimple beskrivs som en av Indiens ledande spelutvecklare och uppges utgöra en global ledare inom mobila ordspel.

I portföljen finns nio aktiva spel, däribland Daily Themed Crossword, Word Trip och Word Jam. Portföljen har över 75 miljoner nedladdningar och 7 miljoner månatligt aktiva användare (MAU). Ytterligare fyra nya spel förbereds för lansering senare i år, och man ska även in i kortspelsgenren. Kvinnliga spelare står för nästan 80% av den totala spelarbasen.

Deras intäkter ökade med 144% under kalenderåret 2020 till 706 miljoner kronor med en justerad ebitda om 154 miljoner kronor. Bolaget beräknas ha ökat intäkterna med cirka 82% på årsbasis till 510-540 miljoner kronor under det första halvåret 2021. Detta medan justerad ebitda estimeras ha ökat cirka 140% till 145-155 miljoner kronor.

Avsikten är att 77% av den initiala köpeskillingen ska betalas kontant och 23% ska betalas med MTG B-aktier, varför man ska kalla till en extra bolagsstämma. Den kontanta köpeskillingen kommer finansieras genom en kombination av befintliga medel, en säkerställd kreditfacilitet samt ett brygglån.

Det första steget i förvärvet där man förvärvar 77% av aktierna väntas slutföras omkring den 29 juli, medan det andra steget kommer avslutas efter myndighetsgodkännande erhållits.