Mycket pang för lite pengar

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljens anatomi in i andra kvartalet – fortsatt lågvärderad och högförräntande innehavsmix.

Den senaste veckan har Nordiska Värdeportföljen hållit något sånär jämna steg med Stockholmsbörsen, efter att ha missat huvuddelen av börsens fortsatta återhämtningsrally under februari och större delen av mars.

Affärsvärlden Analys+ modellportföljens totalavkastning är nu nära 10 procent hittills i år, starkt men fortsatt långt efter Stockholmsbörsens OMXSGI på hela 15 procent. Modellportföljens indexledning sedan start, den 15 december 2017, står liksom förra veckan i 8 procentenheter.

Nordiska Värdeportföljen 2019-04-01.JPGNordiska Värdeportföljen 2019-04-01

PORTFÖLJEN SOM EN LÅGVÄRDERAD OCH HÖGFÖRRÄNTANDE AKTIE

Efter en nyhetsmässigt fattig vecka kring innehaven tar Nordiska Värdeportföljen tillfället i akt att på nytt fundera kring portföljens sammansättning.

Ett enkelt sätt att få överblick som vi återvänder till är att ta ut egenskaper och nyckeltal för de enskilda innehaven och aggregera ihop dessa till en helhet, efter portföljvikt eller som genomsnitt eller median.

 

Baserat på bakåtblickande 2018-siffror ur tabellen ovan ses hur portföljens:

  • Värdeviktade värderingsmultiplar förblivit – som sig bör för en värdeportfölj – låga. På vinstvärdering summerar den nettoskuldjusterade ev/ebitda-multipeln för 2018 till 6 gånger för relevanta innehav och ev/ebit-multipeln till knappt 11 gånger. Den 50 procentiga exponeringen mot de tre största casen Pandora, Millicom och Eolus Vind drar ned ebitda-värderingen.
  • Nuvarande värdevikt ligger i storbolag, med 25 miljarder svenska kronor i viktat börsvärde. Det minskar mångdubblarpotentialen, men det sänker också risknivån och gör portföljen mer replikerbar, det vill säga möjliggör att stora summor skulle kunna tillämpa strategin utan en kurspåverkan som tömmer ut avkastningsmöjligheterna. Det finns dock tre verkliga småbolag med i väskan, med börsvärden närmare halvmiljarden än miljarden: Allgon, Arise och Actic Group.
  • Branschmässigt förblir defensiva branscher, som telekom, vindkraftsprojektering, lågprishandel och försäkring överviktade, med totalt nära 50 procent av portföljen. De mest konjunkurkänsliga inslagen är sannolikt Allgon, Ratos och Multiconsult, på tillsammans runt 25 procent av portföljen. Hur pass cykliska skönhetsinnehaven Oriflame och Pandora är kan diskuteras, tillväxtmarknadsrisken finns där och givetvis även moderisk men efterfrågan på skönhet är i grunden inte särskilt cyklisk, och där ligger resterande cirka 25 procent.
  • Att ihållande hög tillväxt på översta intäktsraden inte är ett krav på portföljbolagen.
  • Högprioriterat är däremot klart bättre än genomsnittlig kapitalförräntning, där flertalet innehav redan bakåtblickande klarar värdeviktade 22 procent på kapital i rörelsen (ROC) och värdeviktade 24 procent på eget kapital (ROE). I en klass för sig finns Pandora och Oriflame, som båda binder mycket lite kapital i förhållande till intjäning. I flera fall där bolagens kapitalförräntning är låg eller medelmåttig i utgångsläget har det skett transaktioner som förändrar bilden framåt till det bättre, som Allgon, Arise och Insr. Gymbolaget Actic Group behöver visa motståndskraft för sin expansionsmodell även i börsmiljön och Ratos får i nuläget inte anses vara längre än halvvägs med vd Jonas Wiströms städning av portföljen.

Om din portfölj vore en aktie, skulle du hypotetiskt vilja och våga äga den med vetskap om att börsen skulle stänga för handel i fem, tio år?

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden