Näringslivsföreträdare: Svenska löner har ökat för snabbt

Trots de senaste årens svaga krona har svensk export vuxit mindre än exportmarknaderna och Sverige har tappat marknadsandelar jämfört med de flesta konkurrentländer. Det är inte hållbart på sikt att lönekostnaderna ökar snabbare än produktivitetstillväxten. Det skriver sex näringslivsföreträdare på DN Debatt på torsdagen.

De framhåller att lönekostnaden blivit en ännu viktigare faktor för konkurrenskraften i alla delar av näringslivet på grund av hårdnande konkurrens och snabbare teknikutveckling.

”Flera år med lönekostnadsökningar som varit högre än i jämförbara länder, och som överstigit produktivitetsutvecklingstakten, har undergrävt svensk konkurrenskraft”, enligt näringslivsföreträdarna.

De noterar att det för en lite öppen ekonomi som den svenska är livsviktigt för företagen att hävda sig på den internationella marknaden, men att det är illavarslande att kostnadsläget i Sverige är högre jämfört med övriga Västeuropa, och än tydligare jämfört med euroområdet.

”Kostnaderna har dessutom ökat snabbare i Sverige än i omvärlden under de senaste åren”, skriver de.

Enligt näringslivsföreträdarna skiljer vi oss från flertalet konkurrentländer genom höga lägstalöner och relativt låga löner för högkvalificerad arbetskraft.

”Ska Sverige långsiktigt utveckla konkurrenskraften i globala värdekedjor så måste vi acceptera en större lönespridning”, skriver de.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.