Nasdaq räknar med bra tryck på noteringar i Sverige

Börsoperatören Nasdaq ser positivt på utvecklingen kring noteringar och kapitaliseringar just nu. Framöver väntas marknaden successivt öppnas upp.

“Vi ser en jättebra aktivitet nu på alla fronter. Marknaden är stödjande för bolagen och börsen är fortsatt en väldigt effektiv marknad när det gäller att resa kapital, jämfört med privat miljö. Vi har inte samma problem med värderingarna som kan uppstå utanför börsen”, säger Adam Kostyal, chef för noteringar hos Nasdaq i EMEA, till Finwire.

“Vi ser ett stort intresse såväl för First North som för huvudlistan. Det kommer att vara bra tryck fram till midsommar och vi tror att det här kommer att fortsätta i höst”, fortsätter han.

Kostyal menar att marknaden före covid-19-utbrottet i princip var perfekt. Det var varken svårt att notera bolag eller resa kapital löpande genom nyemissioner. Börsfallet och oron för ekonomin lade i det korta perspektivet en våt filt över kapitalmarknaderna runt om i världen. Det har också påverkat den svenska marknaden och ett färskt exempel är foodtech-aktören Lohilo som valt att skjuta på sin notering på First North. Nasdaq bedömer inte att man tappat i attraktionskraft på grund av krisen.

“Vår pipeline är fantastiskt stark och vi bedömer att många av bolagen inte har ändrat sig. Börsen är fortsatt det alternativ som man föredrar och det gör att noteringarna successivt troligen blir av”, säger Kostyal.

På andra sidan av Atlanten sker det också en väldigt ovanlig notering. Det är specialistläkemedelsbolaget Calliditas Therapeutics som valt att ta klivet över och notera sin aktie i USA på Nasdaq. Aktien är sedan tidigare noterad på Stockholmsbörsen och aktien ligger på Mid cap. Genom noteringen stärker företaget sin amerikanska närvaro och breddar också sin ägarbas.

Det är ett nygammalt fenomen att lista sig i USA. I samband med IT-bubblan fanns det en stor efterfrågan från svenska bolag att söka sig till Nasdaq-börsen. Sedan dess har det dock inte skett någon stor förändring av antalet bolag.

Nu ökar dock intresset. Fler bolag har fått upp ögonen för en dubbelnotering.

“Vi ser helt klart ett ökat intresse för att lista sin verksamhet även i USA. Det är en naturlig utveckling för många utvecklingsbolag som kanske satsar på den amerikanska marknaden eller exempelvis behöver bredda sin ägarbas“, säger Kostyal.

Nasdaq Norden har också börjat att attrahera företag från andra delar av Europa samt Israel. Bolagen vill komma åt det välutvecklade svenska systemet för att investera i små och medelstora bolag.

Ett exempel på en sådan notering är Kollect on Demand, som egentligen är ett irländskt bolag men som valt att notera sig på First North i Sverige. Bakgrunden är bland annat att det är enklare att resa pengar i Sverige än på Irland. Kostyal tror att vi kommer att se väsentligt fler utländska bolag som väljer att notera sig i Sverige framöver.

“Intresset för att notera sig i Sverige är stort internationellt. Före coronakrisen hade vi flera diskussioner igång både i Europa och Israel. Vi ser inte att attraktionskraften för Sverige som marknad gått ned utan räknar med att det kommer att komma hit fler internationella bolag framöver”, säger Kostyal.