Negativt rörelseresultat för Duroc hittills under kvartalet

Verkstadsbolaget Duroc uppger att man hittills under andra kvartalet (oktober-november) haft ett rörelseresultat på -4,4 miljoner kronor, och att det därmed inte är längre sannolikt att man når till fjolårets motsvarande resultat på 13 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Duroc
Bolaget hänvisar resultatförsämringen till vad som kommunicerades i förra rapporten. Då uppgavs det att det fanns en risk för fortsatta störningar i form av eskalerande råmaterial- och energipriser samt negativa effekter av bristen på halvledare. Detta mönster har fortsatt in i det andra kvartalet.

Duroc uppger också att nettoskulden exklusive leasingskuld uppgick till 171,2 miljoner kronor vid slutet av november, vilket är en ökning från 129,7 miljoner kronor per sista september. Ökningen beror primärt på en ökad kapitalbindning i takt med stigande råmaterialpriser.

Vidare uppger Duroc att Cotting Group har erhållit en order från en biltillverkare värd cirka 530 miljoner kronor under sex år med första leverans i slutet av 2023. Bolaget informerar också om den kortsiktiga utmaningen som ligger huvudsakligen i den franska enheten i Cotting Group. Enheten har cirka hälften av omsättningen relaterad till lokala biltillverkare och där ser man en volymnedgång pre-covid med cirka 50%. Cotting står för 15% av Durocs omsättning.

”Åtgärder har vidtagits för att minska kostnader och kompensera för höjningar i råmaterialpriser genom prisjusteringar. På kort sikt kommer utmaningarna att kvarstå tills volymerna kommer tillbaka”, skriver Duroc relaterat till enheten.

Duroc informerar vidare om att amerikanska dotterbolaget Drake Extrusion haft stora bekymmer med att hitta och behålla arbetskraft, vilket har har orsakat temporära resultatförsämringar.

I andra delar av koncernen noteras tillfredsställande rörelseresultat, stark efterfrågan och orderstockar på rekordnivåer, skriver Duroc.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.