Nordea: Inflationsförnekelsen kan hota den ekonomiska ordningen

I ett marknadsbrev skriver Nordeas chefsstrateg Henrik Unell att centralbankerna är alltför långsamma med att höja räntorna, och ett detta är en inflationsrisk.
Unell om Riksbanken och inflationen
Stefan Ingves. Foto: Claudio Bresciani/TT, Anders Wiklund/TT

”Centralbanker har skapat en konkong av närmast total förutsägbarhet där de utesluter all typ av stimuli som kan utlösa någon form av signal att priset på pengar så småningom ska stiga”. Det skriver Henrik Unell i sitt marknadsbrev.

Han menar att den stigande inflationen nu är verkligheten som hinner ifatt det som centralbankerna blundat för. Den nuvarande inflationsmiljön har bidragit till att det nu kan ses vara marknadsräntorna som guidar centralbankerna.

”Inflationsriskerna består i att centralbankerna är för långsamma med att höja räntor då de har kikaren vänd åt fel håll”, skriver han.

Riksbanken: Snabbt stigande energipriser ett hot mot stabiliteten

Han pekar på att centralbankerna nu har uttalat sig om att pristrycket är mindre övergående än man tidigare trott. Därefter ifrågasätter han att en ”institution som haft fel om allt” ska få ha tolkningsföreträde om vad som kommer dämpa inflationen.

Till sist stolpar Unell upp tre skäl till att Nordea ser inflationsrisker framöver. För det första pekas det helt sonika ut att inflationsriskerna är verkliga. För det andra ser Nordea alldeles för låga riskpremier i räntemarknaden. Det tredje och sista skälet är att ”den överordnade penningpolitiska auktoriteten trivialiserar inflationens existens som vi ser hota den rådande ekonomiska ordningen om den inte tas på allvar.”

Kronan har rest sig ur askan

Unell diskuterar även valutakurserna och noterar att kronan har stärkts mot flertalet valutor på senare tid. Kronan sägs gå igenom ett slags regimskifte i den nya höginflationsvärlden. Unell noterar att det i dagens inflationsmiljö är möjligt för ”marknaden att stärka kronan utan att behöva riskera att bli örfilad av Riksbanken”.

När Unell blickar över havet mot USA noterar han att marknadens inflationsförväntningar ökar pressen på Fed. Nordea har också justerat sin prognos från två till tre räntehöjningar under 2022.

”Ett rekordhögt inflationstryck som håller i sig och en lönetillväxt som är det kraftigaste vi sett på 20 år ska på Fed att höja räntan tidigare än marknaden i dagsläget diskonterar”, skriver han.