Nordea: Riksbanken lättar inte på gasen

Trots den starka svenska ekonomin och den stigande inflationen är Riksbanken mer avvaktande är den amerikanske centralbanken Federal Reserve, skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth i sin senaste boränteprognos.
Riksbanken, Annika Winsth
Nordeas Annika Winsth och Riksbanken. Foto: Nordea och Hasse Holmberg / TT

I sin senaste boränteprognos skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth att den globala konjunkturen är stark och att återhämtningen efter pandemin ligger bakom tongivande länder som Kina och USA. Med detta i åtanke har Kina redan fasat ut sin krispolitik och USA är på väg att göra detsamma.

”Mindre stimulanser betyder högre räntor och mindre riskaptit. Amerikanska räntor är ledande för många andra länder och när räntor med längre löptider stiger där ser vi liknande mönster på hemmaplan”, skriver hon.

Bolåneräntorna på historiska låga nivåer

För Sveriges del är också konsekvenserna av pandemin i backspegeln och inflationen har stigit över Riksbankens mål och är på väg att stiga än mer. Men trots det är Riksbanken avvaktande, skriver Annika Winsth.

”Riksbanken är trots stigande inflation mer avvaktande än den amerikanska centralbanken och indikerar inte att den ämnar lätta nämnvärt på gasen. Tvärtom var budskapet från det senaste penningpolitiska mötet mjukare än vad som var väntat. Stödköpen fortsätter som tidigare planerat och det finns ingen räntehöjning under hela prognosperioden fram till tredje kvartalet 2024”, skriver hon.

Ekonom om beskedet från Riksbanken: Känns ganska overkligt

Nordea bedömer att bostadsräntor med kort löptid inte lär stiga under prognosperioden som sträcker sig fram till och med 2023. Dock bedöms räntor med längre löptider ha bottnat och kryper upp något.