Nordeas varning: Talar för en historiskt svag krona

Avmattningen i svensk ekonomi blir allt tydligare, och i år stagnerar såväl tillväxt som arbetsmarknad. Riksbanken höjer inte reporäntan under prognosperioden och risken är att räntan förblir låg väldigt länge. Det skriver Nordea i sin konjunkturprognos på onsdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 1,2 procent i år och 1,5 procent 2020. I februari spåddes en BNP-tillväxt på 1,0 procent i år och 1,5 procent nästa år.

Nordeas chefekonom Annika Winsth konstaterar att tongivande centralbanker har bytt fot och många ekonomier har hamnat i vänteläge.

“I Sverige är resursutnyttjandet ännu högt, men draghjälpen från omvärlden är begränsad. Bostadsbyggandet minskar samtidigt som hushållen är avvaktande. Tillväxten dämpas framöver, vilket får arbetslösheten att stiga redan i år”, säger hon.

Trenden med måttlig lönetillväxt fortsätter. Det är svårt för Riksbanken att kontrollera inflationen både på kort och på lång sikt. Riksbanken skjuter nästa räntehöjning på framtiden och reporäntan förblir negativ under prognosperioden. Tidigare väntades en räntehöjning tredje kvartalet 2020.

“Det talar för en historiskt mycket svag krona, där riskerna blir alltmer märkbara. Inflationsmålet ska stabilisera ekonomin, men riskerar nu att bli destabiliserande”, säger Annika Winsth.

Riksbankens besked att skjuta på nästa räntehöjning är dock lugnande för högt skuldsatta hushåll på kort sikt. Utbudet på bostadsmarknaden är stort och fler orter än Stockholm lär känna av att bostadsmarknaden är skör. Att räntan förblir låg ger stöd åt bostadsmarknaden.

De negativa effekterna av den svaga kronan är märkbara. Till och med exportbolagen höjer sina röster då de är bekymrade för hur den svaga kronan kan komma att påverka svensk konkurrenskraft på lång sikt.

“I första hand är det importbolagen som drabbas av den svaga kronan. E-handeln gör det svårt för dem att kompensera för kroneffekten genom prishöjningar. Stabilitet och förutsägbarhet är oerhört centralt för alla företag och risken är att kronförsvagningen hämmar investeringsviljan”, säger Annika Winsth.

Nordea spår att EUR/SEK handlas vid 10:80 i slutet av 2019 och 10:50 i slutet av 2020.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.