Nu kan största ägaren i H&M se fram emot över 5 miljarder

Stefan Persson med familj är största ägare i H&M och kan se fram emot ett miljardbelopp i utdelning i november, visar Affärsvärldens uträkning.
Stefan Persson, storägare i H&M
Stefan Persson med familj är största ägare i H&M. Foto: Janerik Henriksson / TT /

H&M har inte delat ut några pengar till aktieägarna på ett par år. Klädjättens utdelningsförslag i januari i fjol drogs tillbaka ett par månader senare på grund av coronapandemin.

Men nu är det dags igen.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per H&M-aktie och att denna ska betalas ut i november 2021.

”Detta mot bakgrund av en kraftigt förbättrad lönsamhet, stark finansiell ställning med en finansiell nettokassa om MSEK 24 874, stabilare marknadsförhållanden samt goda framtidsutsikter”, skriver bolaget i ett pressmeddelande i samband med den färska kvartalsrapporten.

Kassaklirr väntar Stefan Persson

Om stämman klubbar igenom styrelsens förslag kan Stefan Persson räkna med ett rejält tillskott i kassan. Stefan Persson med familj är klart största ägare i H&M, enligt Holdings. De äger drygt 638,3 miljoner B-aktier i klädjätten. Den aktieposten kommer, enligt förslaget, ge en sammanlagd utdelning på drygt 4,1 miljarder kronor. Dessutom äger Stefan Persson med familj en bra bit över 194 miljoner A-aktier i H&M. Den posten kommer ge närmare 1,3 miljarder kronor.

Miljardärerna med störst portföljer

Den som är vass på huvudräkning inser snabbt att den sammanlagda utdelningen kommer att landa på strax över 5,4 miljarder kronor. Om styrelsens förslag går igenom, alltså. Men det gör den i regel alltid.

”Väl mottagna kollektioner”

Via den här länken kan du läsa mer om den färska rapporten från H&M. Men för att summera: Omsättningen var känd sedan tidigare och landade på 55,6 miljarder. Det nya var vinsten – och där kom rapporten från H&M in bättre än vad analytikerna hade räknat med.

Här är ett par exempel:

Rörelseresultatet blev 6 272 miljoner kronor – upp från 2 700 miljoner under motsvarande kvartal förra räkenskapsåret. Analytikerna hade förutspått ett rörelseresultat var 5 286 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 4 692 miljoner kronor (1 821), analytikerkonsensus låg på 3 995 miljoner.

”H&M-gruppens resultatökning i kvartalet är främst en följd av väl mottagna kollektioner med ökad fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och god kostnadskontroll. Vårt fortsatta förändringsarbete tillsammans med ett väl positionerat kunderbjudande gör att vi ser optimistiskt på en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt för H&M-gruppen”, säger VD:n Helena Helmersson i en kommentar.