Oförändrade bostadspriser avslutade året

December visade en oförändrad prisutveckling för såväl bostadsrätter som för villor , visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.
Bostad, priser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Priserna på bostadsrätter var oförändrade i Stor-Göteborg och de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö kommun i december. Samtidigt sjönk priserna med -1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö-området.

Sett till årsbasis varierar prisökningen mellan +3% i Stor-Göteborg till +9% i Stor-Malmö. I 19 av landets 21 län ökade priserna på årsbasis medan de minskade i Dalarna och var oförändrade i Västernorrland.

Vad gäller villapriserna i december ökade de i Stor-Stockholm med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden.

På årsbasis ökade priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +15% och i Stor-Göteborg med +10%. Samtliga län har sett stigande priser under året.

”December brukar vara en lugn månad på bostadsmarknaden, men årets sista månad påverkades även den av pandemin med stort antal försäljningar av både bostadsrätter och villor. Mäklarsamfundets medlemmar höll visningar ända in i julhelgen och istället för den sedvanliga julhandeln verkar många svenskar ha valt att julhandla på bostadsmarknaden”, säger Björn Wellhagen, VD för Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Sett till hela 2020 steg priserna på bostadsrätter med +7% och priserna på villor med +13%. I storstadsområdena ökade priserna på årsbasis mellan +3% och +15%.

Svensk Mäklarstatistik noterar att 2020 präglades av prisökningar och stora försäljningsvolymer, trots den rådande pandemin. Under året sattes försäljningsrekord med 120 000 sålda bostadsrätter  och även antalet sålda villor nådde en ny toppnotering 2020 med nästan 57 000.

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket 0% +2% +7% 40 465
Centrala Stockholm 0% +3% +7% 97 356
Stor-Stockholm -1% +4% +7% 60 501
Centrala Göteborg 0% -1% +4% 63 285
Stor-Göteborg 0% -1% +3% 47 719
Centrala Malmö 0% +3% +8% 35 703
Stor-Malmö -1% 0% +9% 31 950
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket 0% +2% +13% 3 543 000
Stor-Stockholm +1% +4% +15% 6 644 000
Stor-Göteborg 0% +3% +10% 5 291 000
Stor-Malmö 0% +4% +15% 4 513 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket +12% 2 004 000