Ökad omsättning inom tillverkningsindustrin

Konjunkturinstitutets senaste extra mätning visar att omsättningen ökar inom näringslivet som helhet men framför allt inom tillverkningsindustrin.
Konjunkturinstitutet
I aprilmätningen ökade omsättningen jämförelsevis mycket i tillverkningsindustrin och det är nu ungefär en lika stor andel som svarar att omsättningen är mindre än normalt som svarar att omsättningen är större än normalt.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

Omsättningstappet i tillverkningsindustrin beräknas i april vara 1% jämfört med ett normalläge vilket är hela 4 procentenheter mindre jämfört med förra undersökningen.

Inom tjänstesektorn är det en mindre andel i april som svarar att omsättningen är lägre än normalt. Det är nu 42% som uppger att omsättningen är lägre än normalt, i mars var motsvarande andel 52%.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det 31% av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt vilket är en ökning med 7 procentenheter.