Oncopeptides: ”Jobbigt att ta betalt”

Börsdebutanten Oncopeptides har tagit in närmare 750 miljoner kronor. Kapitalet går till att slutföra läke­medelsutvecklingen för en obotlig blodcancertyp.

Jakob Lindberg ägnar nästan all sin tid åt att tänka på cancer, närmare bestämt en ovanlig typ kallad multipelt myelom som primärt drabbar i benmärgen. Detta gör han i rollen som verkställande direktör på Oncopeptides, ett bolag som utvecklar ett nytt cancerläkemedel och som nyligen noterades på Stockholmsbörsens Midcaplista.

Bolagets 27 anställda sitter nämligen lite utspridda – några finns i Uppsala, där också Oncopeptides har sitt ursprung. Från början var det ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet som kretsade kring en molekyl som upptäcktes runt år 2000, av Joachim Gullbo (i dag klinikchef för onkologen, alltså cancerkliniken, vid Uppsala universitetssjukhus).

– Det skedde som det ofta sker: man hittar en molekyl som har väldigt bra aktivitet, men i början förstår man inte varför den är så bra, säger Jakob Lindberg.

Linberg tycker det är jobbigt att ta betalt

Oncopeptides Ygalo är nu klassad som ett särläkemedel– ett incitament som ges till läkemedel med förhållandevis få patienter. Närmast rullar bolaget ut fas III-studien på 100 sjukhus i olika länder.

– Det finns extremt bra behandlingar i tidigt skede av sjukdomen där man ofta ­efteråt i cellprover inte ens kan se sjuk­domen längre. Men den kommer alltid tillbaka. Det är 100 procents dödlighet. Och återfallen kommer med allt högre frekvens och behandlingsresultaten blir allt sämre – tumören muterar extremt snabbt.

Det är i denna senare fas som Ygalo är tänkt att ges till patienter som blivit resistenta för tidigare behandlingar, och på sikt möjligtvis även i tidigare skeden.

– Så ser verkligheten ofta ut inom läke­medelsutveckling inom cancerområdet, ­säger Jakob Lindberg.

Det är ännu för tidigt att tala om priset på behandling, men Jakob Lindberg tror att det blir en blockbuster: ettläkemedel som säljer för över en miljard dollar om året. Priset hänger delvis ihop med utfallet från fas III-studien, där målet är att med god marginal visa att ­läkemedlet är bättre än tidigare alternativ.

– I Europa räcker det att vi är lika bra, men inte i USA. Så trots att vårt sanna resultat kan vara bättre, så ska vi helst inte ha någon överlappning överhuvudtaget i vårt konfidensintervall.

Skulle det inte fungera har bolaget ett par olika vägar fram: en är att Ygalo ges till patienter som inte längre svarar på pomalidomide, eller att Ygalo får ett lägre pris än pomalidomide.

Planen är att sälja läkemedlet år 2020, men intäkterna väntas börja rulla in före dess.

– Vi hoppas få topline-resultat under andra kvartalet 2019, säger Jakob Lindberg.

Enligt Jakob Lindberg kommer studieresultaten uppnås med 90 procents säkerhet. Med andra ord: inte något typiskt förhoppningsbolag inom life science-sektorn. Marknaden växer med 30 procent om året och är just nu värd 1,3 miljarder dollar per år.

För att återgå till den initiala frågan om att ägna tid åt cancer. Jakob Lindberg säger att han helst hade velat behandla alla och passar på att rekommendera den framlidne Klas Ingessons memoarer Det är bara lite cancer, där fotbollsspelaren skildrar sjukdomsförloppet med multipel myelom.

– Det är jobbigt att ta betalt egentligen, säger Lindberg. Men vi gör något gott, så det känns bra. Det känns riktigt meningsfullt.

 

Det här är en nedkortad version av intervjun ”Det är jobbigt att ta betalt”Börsdebutanten Oncopeptides har tagit in närmare 750 miljoner kronor. Kapitalet går till att slutföra läke­medelsutvecklingen för en obotlig blodcancertyp.. Prenumeraner kan trycka på länken för att läsa.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.